Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Likwidacja zagrożeń i zwalczanie ASF- apel do rolników oraz rozporządzenie Wojewody Lubuskiego

15-01-2020 | drukuj
Ilustracja do informacji: Likwidacja zagrożeń i zwalczanie ASF- apel do rolników oraz rozporządzenie Wojewody Lubuskiego
Lubuska Izba Rolnicza, Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Lubuskie Forum Rolnicze są uczestnikami prac sztabu kryzysowego, celem którego jest likwidacja zagrożeń i zwalczanie afrykańskiego pomoru świń. Dużą rolę w zwalczaniu tej choroby odgrywa wiedza, działalność, a także zachowanie nas - rolników. Od 6 lat nasze państwo za pomocą służb, współpracy z rolnikami, organizacjami rolniczymi zwalcza ASF.
Z prac sztabu, a także z naszej oceny wynikają następujące  wnioski: 
 • skuteczność zwalczania ASF jest ograniczana bardzo niską wiedzą na temat tej choroby i jej zwalcza raka.
 • część rolników producentów trzody chlewnej, nie wykonuje zarządzeń Ministra Rolnictwa związanych z wymogami bioasekuracji obowiązującymi w hodowli trzody chlewnej.
 • Członkowie Lubuskiej Izby Rolniczej, Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Lubuskiego Forum Rolniczego apelują do rolników naszego województwa o:
 • stosowanie się do wszelkich zasad wymaganych w przypadku chowu trzody chlewnej,
 • zgłaszanie służbom wszelkich przypadków padłych dzików,
 • przestrzeganie wszelkich zasad chowu trzody chlewnej w strefach związanych ze zwalczaniem ASF,
 • pomoc w likwidacji „dzikich" stad trzody chlewnej bez wymaganej rejestracji,
 • zgodne z prawem uboje gospodarcze i komercyjne.
 • zaniechanie odwiedzania sąsiednich hodowli bez przestrzegania zasad bioasekuracji,
 • zaniechanie wchodzenia do lasu, kontaktów i udział w polowaniach,
 • współpracę z pracownikami Powiatowego inspektoratu Weterynarii, samorządami w zakresie zwalczania ASF.
Afrykański pomór świń staje się problemem ogólnopolskim a jego zwalczanie zależy od nas wszystkich. Wymagamy sprawnego działania od Ministra Rolnictwa i jego służb, dlatego też, wymagajmy tego samego od siebie. Nie zgadzajmy się na bylejakość.
 
Pamiętajmy, że skuteczna walka z ASF opiera si na czterech podstawowych elementach:
 • zabezpieczeniu biologicznemu stad trzody chlewnej (bioasekuracja),
 • redukcji populacji dzików do możliwie najniższego poziomu,
 • zbieraniu i utylizacji padłych dzików,
 • świadomości społecznej.
Nie można zatrzymać choroby pomijając którykolwiek z wymienionych elementów. Wówczas wydatkowanie nawet dużych publicznych pieniędzy nie przyniesie poprawy sytuacji.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa