Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Zapoznaj się ze wszystkimi komunikatami, przeczytaj do końca

Zmiana sposobu zasad przy rejestracji pojazdów i kierowców

Prosimy czytać do końca

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w drodze o bezpieczeństwo pracowników i osób korzystających z usług urzędu udostępniamy Państwu możliwość elektronicznej rezerwacji terminu i godziny wizyty w Referacie Rejestracji Pojazdów i Kierowców.
 
Osoby które zamierzają dokonać czynności rejestracji pojazdu, wymiany dowodu rejestracyjnego lub innej czynności w Referacie Rejestracji Pojazdów i Kierowców zachęcamy do elektronicznej rezerwacji terminu i godziny wizyty w Referacie dostępnej na stronie www.powiatzaganski.pl w dziale "Zarejestruj się".
Jednocześnie informujemy, że dla osób, które nie mogą dokonać rezerwacji elektronicznej nadal pozostaje możliwość zgłoszenia telefonicznego pod dotychczasowym nr telefonu 68 477 79 04 codziennie w godzinach pracy Starostwa.
 
Przypominamy, że zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu zarejestrowanego w Polsce można ponadto dokonać za pomocą platformy e-PUAP - adres skrytki: /d0l805xocs/skrytka lub wchodząc na stronę www.obywatel.gov.pl w zakładce Kierowcy i Pojazdy / Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa online), a także składając wniosek w okienku Biura Podawczego, przy ul. Dworcowej 39 w Żaganiu, pok. nr 18 lub przesyłając pocztą na adres urzędu: Starostwo Powiatowe w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań.
 
 

Zmiany w obsłudze interesantów

Prosimy czytać do końca

W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników, informujemy o wprowadzeniu zmian w obsłudze interesantów w następujących wydziałach i referatach:
 
Referat Rejestracji Pojazdów i Kierowców w Żaganiu z filią w Szprotawie:
 
Osoba która zamierza dokonać czynności rejestracji pojazdu, wymiany dowodu rejestracyjnego, zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu lub innej czynności zobowiązana jest:
 1. Dokonać elektronicznego zgłoszenia chęci dokonania w/w czynności na stronie www.powiatzaganski.pl.
 2. Opłatę można uiścić na miejscu kartą płatniczą.
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Żaganiu z filią w Szprotawie:
 1. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail

  Ewidencja Gruntów i Budynków:
  Żagań: tel. 68 477 58 04, e-mail: ewidencja@powiatzaganski.pl
  Szprotawa: tel. 68 376 39 32, e-mail: ewidencja.sz@powiatzaganski.pl

  Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
  Żagań: tel. 68 477 58 07, 68 477 58 02, e-mail: osrodek.z@powiatzaganski.pl
  Szprotawa: tel. 68 376 38 37, e-mail:  geo@powiatzaganski.pl

  Referat Nieruchomości:
  Tel. 68 477 58 03, 68 452 82 17, e-mail: nieruchomosci@powiatzaganski.pl
   
 2. Wnioski znajdują się na stronie www.powiatzaganski.pl w zakładce Urząd  pod hasłem Co i jak w urzędzie-sprawy.
 3. Pomimo otwarcia budynku prosimy o składanie wniosków i dokumntów w okienku Punktu Podawczego przy ul. Dworcowej 39 w Żaganiu pok. nr 18.
 4. Rozpatrzone wnioski będą odsyłane drogą pocztową lub e-mail na wskazany we wniosku adres. 
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa w Żaganiu  z filią w Szprotawie:
 1. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail:

  Budownictwo:
  Żagań: tel.: 68 477 58 01, e-mail: budownictwo@powiatzaganski.pl
  Szprotawa: tel.: 68 376 38 36, email: budownictwo.sz@powiatzaganski.pl

  Ochrona Środowiska:
  Tel. 68 477 79 13,  e-mail: srodowisko@powiatzaganski.pl

  Sprawy związane z leśnictwem
  Tel. 733 006 645, e-mail: lesnik@powiatzaganski.pl
   
 2. Wnioski znajdują się na stronie www.powiatzaganski.pl w zakładce Urząd  pod hasłem Co i jak w urzędzie-sprawy.
 3. Pomimo otwarcia budynku prosimy o składanie wniosków i dokumntów w okienku Punktu Podawczego przy ul. Dworcowej 39 w Żaganiu pok. nr 18.
 4. Rozpatrzone wnioski będą odsyłane drogą pocztową lub e-mail na wskazany we wniosku adres.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
 1. We wszystkich sprawach konsumenckich prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail:
  Tel. 68 477 58 06, e-mail: rk@powiatzaganski.pl
 2. Wnioski znajdują się na stronie www.powiatzaganski.pl w zakładce Urząd  pod hasłem Co i jak w urzędzie-sprawy.
 3. Pomimo otwarcia budynku prosimy o składanie wniosków i dokumntów w okienku Punktu Podawczego przy ul. Dworcowej 39 w Żaganiu pok. nr 18.
 4. Rozpatrzone wnioski będą odsyłane drogą pocztową lun e-mail na wskazany we wniosku adres.
Zmiany mają charakter profilaktyczny i mogą ulec zmianie, będziemy o tym informować na bieżąco.
 
Kasa
 
Informujemy, że z dniem 17.03.2020 r. Kasa w budynku Starostwa Powiatowego w Żaganiu, przy ul. Dworcowej 39 zostaje zamknięta. Natomiast z dniem 01.04.2020 r. ulega likwidacji o czym wcześniej informowaliśmy tutaj. Opłaty komunikacyjne i geodezyjne można uiszczać kartą płatniczą w Referacie Rejestracji Pojazdów i Kierowców oraz w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.
Pozostałe opłaty prosimy uiszczać na konto Powiatu, numer
95 1020 5402 0000 0202 0336 8032
 
 

Zawieszenie posiedzeń Składów Orzekających

Na podstawie §2 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności  (Dz. U. z 2020 r. poz. 534) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności może wydać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności bez udziału strony (bez badania) jeżeli uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą.

Nowe zasady świadczenia nieodpłatnych porad na odległość

Proszę czytać do końca

 
Do odwołania zawiesza się udzielanie porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
 
Zgłoszenia o potrzebie skorzystania z bezpłatnych porad należy składać e-mailowo bądź telefonicznie: 
 
1.     Punkt w Starostwie Powiatowym w Żaganiu 
 email: npp@powiatzaganski.pl, nr tel.:  68 470 99 76
2.     Punkt w Filii Starostwa Powiatowego w Szprotawie
email: porady-szprotawa@civis-sum.org.pl, nr tel.: 515 856 516
3.     Punkt w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej  
email: porady-ilowa@civis-sum.org.pl, nr tel.: 515 856 516
 
Dyżurujący prawnik nawiąże kontakt telefoniczny w godzinach pracy punktu.
 

Załączniki

Zmiany w dyżurach aptek

Sytuacja może się zmienić wraz ze zmieniającą się sytuacją przebiegu epidemii.
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa