Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat stanowiącej własność Skarbu Państwa

11-01-2019 | Autor: Anna Kudyba | drukuj
Ilustracja do informacji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat stanowiącej własność Skarbu Państwa
Załącznik nr 1 do zarządzenia 
 
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat stanowiącej własność Skarbu Państwa 
 1. Obręb Miodnica gm. Żagań nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. Użytkowej 55,40 m2 (zabudowy 64 m2) oddawana w dzierżawę na cele gospodarcze oznaczona ewidencyjnie nr działki 583/2 o pow. 0,0419 ha 
 2. Umowa Dzierżawy może zostać rozwiązana przez Wydzierżawiającego za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu na zbycie przedmiotowej nieruchomości.
 3. Położona na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka zlokalizowana jest na obszarze określanym jako strefa osadnictwa wiejskiego
 4. Wysokość stawki czynszu została ustalona na podstawie Zarządzenia Nr 24.2013 Starosty Żagańskiego z dnia 12 kwietnia 2013 r. 
 5. Czynsz dzierżawny wynosić będzie:
  • 1,11 zł za 1 m 2 powierzchni użytkowej budynku gospodarczego + VAT za 1 miesiąc i będzie płatny z góry za dany miesiąc w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury
  • 7,99 zł za grunt (użytek PsV) pozostałego do korzystania w wysokości za 1 rok i będzie płatny z góry za dany rok w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury
        KW –  ZG1G/00044275/6
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa