Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Kwalifikacja Wojskowa 2020

17-02-2020 | Autor: PCZK | drukuj
Ilustracja do informacji: Kwalifikacja Wojskowa 2020
W dniach od 04 marca do 26 marca 2020 roku na terenie Powiatu Żagańskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Powiatowa Komisja Lekarska pracować będzie w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu przy ul. Gimnazjalnej 13 w godz. od 11.00 do 16.00.
 
Tegoroczna kwalifikacja obejmuje:
 
 
 • mężczyzn urodzonych w 2001 roku;
 • mężczyzn urodzonych w latach 1996 - 2000, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 1999 - 2000, którym:
  • została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolność upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jednak osoby te przed zakończeniem kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1996 – 2001, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
 • osoby, które ukończyły 18 lat i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna mieć ze sobą:
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
 • aktualną fotografię o wymiarach 3x4cm, bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.
Terminarz posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej w Powiecie Żagańskim:
 
Miasto Szprotawa  od 04 do 09  marca 2020 r.
Miasto Żagań – od 10 do 16 marca 2020 r.
Gmina Żagań  od 17 do 18 marca 2020 r.
Miasto  Iłowa – 19 marca 2020 r.
Miasto  Małomice  20 marca 2020r.
Gmina Brzeźnica – 23 marca 2020r.
Miasto Gozdnica – 24 marca 2020 r.
Gmina Wymiarki – 24 marca 2020 r.
Gmina Niegosławice – 25 marca 2020 r.
Kobiety/Zakończenie kwalifikacji – 26  marca 2020 r.
 
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa