Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Nowy sprzęt mechatroniczny

Ilustracja do informacji: Nowy sprzęt mechatroniczny
W ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim, w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych pojawił się nowy sprzęt umożliwiający uatrakcyjnienie realizowania ćwiczeń w technikum mechatronicznym
czytaj dalej ›

Powiat współpracuje z Żaganiem

Ilustracja do informacji: Powiat współpracuje z Żaganiem
Starostwo Powiatowe w Żaganiu przygotowuje się do realizacji poszczególnych inwestycji, które wykonane zostaną w ramach tegorocznego budżetu. Pozytywnym akcentem w przebudowie infrastruktury w Żaganiu, jest zacieśnienie współpracy powiatu z burmistrzem miasta Andrzejem Katarzyńcem, a także Radą Miasta.
czytaj dalej ›

Ogłoszenie Starosty Żagańskiego w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Seniorów w Powiecie Żagańskim

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie Starosty Żagańskiego w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Seniorów w Powiecie Żagańskim
OGŁOSZENIE 
STAROSTY ŻAGAŃSKIEGO 
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Seniorów w Powiecie Żagańskim
 
Na podstawie § 4 ust. 1 Statutu Powiatowej Rady  Seniorów w Powiecie Żagańskim stanowiącego załącznik do Uchwały nr 33.2019 Zarządu Powiatu Żagańskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Seniorów w Powiecie Żagańskim 
 
czytaj dalej ›
Starosta Żagański  ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej 
Rady Seniorów w Powiecie Żagańskim I kadencji 
w terminie od 15 stycznia 2019r. do 15 lutego 2019r.
 
 1. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Seniorów w Powiecie Żagańskim przysługuje organizacjom działającym na rzecz seniorów, bądź organizacjom zrzeszającym seniorów w powiecie żagańskim.
 2. Kandydatem na członka Rady Seniorów może być osoba, która ukończyła 60 rok życia, jest mieszkańcem powiatu żagańskiego.
 3. Każda organizacja może zgłosić do 2 osób.
 4. W przypadku organizacji posiadających oddziały w poszczególnych gminach można dodatkowo zgłosić po 1 osobie z oddziału gminnego.  
 5. Rada liczy do 18 członków.
 6. W przypadku zgłoszenia przez organizacje większej liczby kandydatów niż 18, wyboru kandydatów dokonuje Starosta Żagański.
 7. Organizacja działająca na rzecz seniorów może zgłosić swojego kandydata/ kandydatów do Rady spośród swoich członków lub innych mieszkańców powiatu żagańskiego (seniorów).
 8. Zgłoszenia należy dokonać na karcie zgłoszeniowej stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia. 
 9. Zgłoszenia powinny zostać złożone w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Żaganiu ul. Dworcowa 39 do 15 lutego 2019r. do godz.15.00
 10. Skład osoby Powiatowej Rady Seniorów w Powiecie Żagańskim zostanie ustalony Uchwałą Zarządu Powiatu Żagańskiego.
czytaj dalej ›

Wykonaj badania mammograficzne

Ilustracja do informacji: Wykonaj badania mammograficzne
29 stycznia w Żaganiu możliwe będzie wykonanie bezpłatnych badań mammograficznych w mammobusie LUX MED.  Badania wykonywane będą w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia i refundowanego przez NFZ. Do skorzystania z badań zachęcamy szczególnie panie z roczników 1966-1969.
czytaj dalej ›

Recykling jest niezbędny

Ilustracja do informacji: Recykling jest niezbędny
Fundacja Chlorofil zaprasza nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do udziału w V edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” pod patronatem Pana Marszałka Województwa!
 
czytaj dalej ›

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Ilustracja do informacji: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
W niedzielę, 13 stycznia br., odbył się 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z tej okazji na terenie powiatu żagańskiego przygotowanych zostało mnóstwo atrakcji, za które odpowiadały poszczególne sztaby. Tegoroczny finał wsparło również Starostwo Powiatowe.
 
czytaj dalej ›

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Żaganiu

Ilustracja do informacji: Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Żaganiu
Informujemy, że Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Żaganiu, będzie mieścił się przy ul. Śląskiej 1 (budynek PCPR) w Żaganiu.
 
Punkt będzie czynny w każdy czwartek w godzinach 14:00 - 18:00, począwszy od 03.01.2019 r.
 
Punkt prowadzony jest przez Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny " Żar".
czytaj dalej ›

Konkurs “Zabytek Zadbany”

Ilustracja do informacji: Konkurs “Zabytek Zadbany”
Rusza kolejna edycja konkursu mającego na celu promowanie dobrej opieki, badań i konserwacji obiektów zabytkowych.
 
Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny, adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych. Zgłoszeń obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych mogą dokonywać ich właściciele, posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków lub konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków.
 
Zachęcamy do zgłaszania kandydatur do nagród.
Informacje o kategoriach, zasadach zgłaszania i terminie znajdziecie Państwo tutaj:
 
 
Szczegółowych informacji udziela sekretariat konkursu w Oddziale Terenowym NID w Olsztynie:
tel.: 89 521 26 87
fax.: 89 521 26 88
 
czytaj dalej ›

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat stanowiącej własność Skarbu Państwa

Ilustracja do informacji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat stanowiącej własność Skarbu Państwa
Załącznik nr 1 do zarządzenia 
 
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat stanowiącej własność Skarbu Państwa 
 1. Obręb Miodnica gm. Żagań nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. Użytkowej 55,40 m2 (zabudowy 64 m2) oddawana w dzierżawę na cele gospodarcze oznaczona ewidencyjnie nr działki 583/2 o pow. 0,0419 ha 
 2. Umowa Dzierżawy może zostać rozwiązana przez Wydzierżawiającego za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu na zbycie przedmiotowej nieruchomości.
 3. Położona na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka zlokalizowana jest na obszarze określanym jako strefa osadnictwa wiejskiego
 4. Wysokość stawki czynszu została ustalona na podstawie Zarządzenia Nr 24.2013 Starosty Żagańskiego z dnia 12 kwietnia 2013 r. 
 5. Czynsz dzierżawny wynosić będzie:
  • 1,11 zł za 1 m 2 powierzchni użytkowej budynku gospodarczego + VAT za 1 miesiąc i będzie płatny z góry za dany miesiąc w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury
  • 7,99 zł za grunt (użytek PsV) pozostałego do korzystania w wysokości za 1 rok i będzie płatny z góry za dany rok w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury
        KW –  ZG1G/00044275/6
 
czytaj dalej ›

I przetarg ustny ograniczony do właścicieli i współwłaścicieli działek sąsiednich przeznaczonych do zbycia nieruchomości rolnej stanowiących własność Skarbu Państwa

Ilustracja do informacji: I przetarg ustny ograniczony do właścicieli i współwłaścicieli działek sąsiednich przeznaczonych do zbycia nieruchomości rolnej stanowiących własność Skarbu Państwa
STAROSTA ŻAGAŃSKI DZIAŁAJĄC W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA
na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2018.2204)
Ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli i współwłaścicieli działek sąsiednich przeznaczonych do zbycia nieruchomości rolnej stanowiących własność Skarbu Państwa 
 
Przetarg dotyczy prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położnej w Jednostce ewidencyjnej 081007_5 Szprotawa – obszar wiejski, obręb 0012 Leszno Górne dla której prowadzona jest Księga wieczysta nr ZG1G/00044461/7:
 • oznaczoną ewidencyjnie działką nr 59/5 o pow. 0,4155 ha (stanowiąca użytek RIVb o pow. 0,0184 ha, ŁIV o pow. 0,3301 ha, PsIV o pow. 0,0670 ha) W zachodniej części działka zaniedbana jako teren obniżony(zalewowy) i porośnięta trawą, chwastami, samosiejami drzew i krzewów, Wschodnia jej część jest ogrodzona;  Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego nie ma  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren posiada funkcję łąk i pastwisk. Przez ww. nieruchomość przechodzi postulowana obwodnica. Działka w części jest bezumownie użytkowana. Działka posiada kształt nieregularny i konfigurację pofałdowaną z dużym obniżeniem terenu. 
wraz z działką
 • oznaczoną ewidencyjnie nr 59/2 o pow. 0,0482 ha (stanowiąca użytek PsIV o pow. 0,0264 ha i użytek N o pow. 0,0218 ha) urządzona jako droga gruntowa, z trzech stron ogrodzona ogrodzeniem nieruchomości sąsiednich. Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego nie ma  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren w części posiada funkcję mieszkaniową – zabudowa zagrodowa/jednorodzinna oraz w części znajduje się w strefie rozwoju  dominującej funkcji mieszkaniowo – usługowej.
 
czytaj dalej ›
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa