Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Posiedzenie komisji bezpieczeństwa

Ilustracja do informacji: Posiedzenie komisji bezpieczeństwa
Tuż przed świętami w Starostwie Powiatowym w Żaganiu odbyło się ostatnie posiedzenie komisji bezpieczeństwa kończące miniony rok. Spotkanie poprowadził starosta Henryk Janowicz, który swoją uwagę podczas posiedzenia skupił na przygotowaniach do bezpiecznych ferii dzieci i młodzieży z powiatu żagańskiego. 
czytaj dalej ›

Tajniki RODO

Ilustracja do informacji: Tajniki RODO
W czwartek, 30 grudnia br., w Starostwie Powiatowym odbyło się szkolenie z zakresu stosowania RODO. Spotkanie skierowane do organizacji pozarządowych odbyło się w kameralnym gronie. Przepisy o ochronie danych osobowych przedstawił p. Maciej Gęsigóra, inspektor danych osobowych w powiecie żagańskim. 
czytaj dalej ›

Zwiększenie występowania ASF na terenie całego powiatu

101 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Ilustracja do informacji: 101 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
27 grudnia br. pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w Żaganiu odbyły się uroczystości związane z rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Starostwo Powiatowe w Żaganiu reprezentowała sekretarz Iwona Hryniewiecka, która jest jedną z dwóch żyjących wnuczek biorących udział w powstaniu oraz Mariusz Krugły, członek zarządu. Udział w obchodach wzięli również mieszkańcy, kombatanci, burmistrz Żagania Andrzej Katarzyniec, lokalni samorądowcy oraz żołnierze. Wszyscy oddali hołd walczącym o wolność Wielkopolski. 
 
czytaj dalej ›

Bezpieczne przejścia dla pieszych z systemem "all red" - informacja na stronie partnera projektu

Ilustracja do informacji: Bezpieczne przejścia dla pieszych z systemem "all red" - informacja na stronie partnera projektu
„All red” - czyli zawsze czerwone - to nowy typ sygnalizacji świetlnej, który pojawił się przy przejściach dla pieszych na ul. Kościuszki i Sobieskiego w Szprotawie.  Zielone światło włączy się tylko wówczas, gdy kierowcy będą jechali z dozwoloną prędkością.
 
 
 
 
czytaj dalej ›

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Ilustracja do informacji: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
STAROSTA ŻAGAŃSKI DZIAŁAJĄC W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA
na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2018.2204 ze zm.)
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
 
czytaj dalej ›

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

Ilustracja do informacji: Zaproszenie dla organizacji pozarządowych
Niemal każda organizacja pozarządowa  zbiera lub będzie zbierać dane osobowe. W związku z tym musi stosować obowiązujące  od 25 maja 2018 r. przepisy dotyczące ochrony danych osobowych - RODO. 
 
Zapraszamy przedstawicieli  wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu żagańskiego  na spotkanie dotyczące stosowania przepisów RODO, które odbędzie się 30 grudnia 2019r. o godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej  Starostwa Powiatowego w Żaganiu ul. Dworcowa 39. 
 
Temat przedstawi Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym p. Maciej Gęsigóra. Rozmawiać będziemy m.in. o podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, o ochronie danych wrażliwych, ochronie wizerunku i wykorzystaniu zdjęć osób. 
 
Serdecznie zapraszamy 
 
czytaj dalej ›

Oświadczenie ws. dyżurów aptek na terenie powiatu żagańskiego

Ilustracja do informacji: Oświadczenie ws. dyżurów aptek na terenie powiatu żagańskiego
W związku z publikacją Urzędu Miasta w Żaganiu pt." ZMIANY GODZIN PRACY APTEK W ŻAGANIU", która wywołała w opinii publicznej falę negatywnych komentarzy pod adresem przedstawicieli Rady Powiatu Żagańskiego, przedstawiamy Państwu pełne uzasadnienie dołączone do projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żagańskiego w roku 2020, którego zabrakło w materiale żagańskiego magistratu. Uchwała ta podjęta została na posiedzeniu Rady Powiatu Żagańskiego w dniu 13 grudnia br.
 
Przedstawiony Radzie Powiatu projekt uchwały zawiera dwa złączniki: pierwszy zawiera rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w dni robocze ( od poniedziałku do piątku oraz w soboty) oraz załącznik numer 2 zawierający harmonogram dyżurów aptek na terenie powiatu żagańskiego w dni robocze, niedziele, święta i dni wolne od pracy. Po raz pierwszy zaplanowano dyżury aptek w powiecie żagańskim do godz. 22.30.
 
Jednak pierwszy projekt uchwały przedstawiony do konsultacji gminom i izbie aptekarskiej zawierał dyżury całodobowe od godz. 8.00 do 8.00 rozłożone proporcjonalnie pomiędzy apteki szprotawskie oraz żagańskie. Od roku 2014 całodobowe dyżury na terenie powiatu żagańskiego pełniły tylko apteki w Żaganiu, co rodziło ich protest i pismem z dnia 5 listopada 2019r. domagały się rozłożenia dyżurów na wszystkie apteki w powiecie żagańskim.
 
Zarząd zaproponował spotkanie ze wszystkimi aptekami w powiecie żagańskim w celu omówienia harmonogramu dyżurów w 2020r. W spotkaniu 5 listopada 2019r. o godz. 9.00 uczestniczyły tylko 4 apteki z m. Żagań. Po dyskusji na której obie strony przedstawiły swoje stanowiska oraz obowiązki samorządu powiatowego wynikające z art. 94 ustawy Prawo Farmaceutyczne członkowie Zarządu Powiatu Żagańskiego poinformowali, że zostanie przygotowany projekt uchwały uwzględniający w harmonogramie całodobowych dyżurów również apteki w m. Szprotawa. Procedowanie tego projektu uchwały rozpoczęto 27 listopada 2019r. Uzyskano pozytywne opinie wszystkich gmin.
 
Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska w Zielonej Górze 2 grudnia 2019r. przysłała pismo z informacją, iż samorząd aptekarski wstrzymuje się z wydaniem przedmiotowej opinii, argumentując to zakwestionowaniem przez aptekarzy prowadzących apteki w Szprotawie faktu włączenia ich do wspólnych dyżurów w powiecie żagańskim. Zaproponowane zostało spotkanie, w którym udział zadeklarowała Prezes Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
 
Spotkanie odbyło się 5 grudnia o godz. 20.30 i uczestniczyło w niej 14 aptek z powiatu żagańskiego oraz 5 radnych powiatu żagańskiego (w tym jeden członek zarządu) i sekretarz powiatu. Argumenty środowiska aptekarskiego przedstawiane jako „bezsensowne” dyżurowanie w porze nocnej (małe zapotrzebowanie na realizację recept ratujących zdrowie i życie jak i konieczność dyżurowania przez aptekarza posiadającego tytuł magistra) zostały przedstawione Zarządowi Powiatu Żagańskiego. Decyzja o zmianie zapisów projektu przedmiotowej uchwały co do godzin dyżurów nocnych została podjęta przez Zarząd Powiatu Żagańskiego 6 grudnia br., który uwzględnił ustalenia ze spotkania przedstawicieli wszystkich aptek w powiecie oraz
Lubuskiej Izby Aptekarskiej w Zielonej Górze z przedstawicielami Zarządu oraz Rady Powiatu Żagańskiego z 5 grudnia 2019r.
 
W dniu 9 grudnia 2019r. ponownie wysłano nowy projekt uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żagańskiego w roku 2020. W przedstawionym projekcie zaproponowane zostały inne godziny dyżurów aptek tj. do godz. 22.30 w dni robocze, niedziele, święta i dni wolne od pracy. Otrzymano pozytywne opinie z 8 gmin, jedną negatywną od burmistrza m.Żagań oraz
pozytywną z Lubuskiej Izby Aptekarskiej.
 
 
 
czytaj dalej ›

Licealiści niosą świąteczną pomoc

Ilustracja do informacji: Licealiści niosą świąteczną pomoc
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Żaganiu, wspólnymi siłami zorganizowali zbiórkę żywności dla osób potrzebujących. Rozpiera nas duma, że młodzież tak chętnie uczestniczy w projektach niosących pomoc innym. 
czytaj dalej ›

Pierwsze świąteczne życzenia

Ilustracja do informacji: Pierwsze świąteczne życzenia
Niebawem Święta Bożego Narodzenia. Ich magię czuć na każdym kroku. Świąteczna atmosfera udzieliła się również samorządowcom, przedstwicielom instytucji powiatowych, przyjaciołom powiatu żagańskiego, dyrektorom szkół, sołtysom i wielu innym znakomitym gościom. A wszystko za sprawą spotkania świąteczno- noworocznego, które zorganizowane zostało w Starostwie Powiatowym w Żaganiu. Pierwsze życzenia zdrowych i radosnych Świąt popłynęły od starosty Henryka Janowicza. 
czytaj dalej ›
1 ... 3 4 5 6 7 ... 32
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa