Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Kolejna inwestycja drogowa w trakcie realizacji!

08-06-2017 | drukuj
Ilustracja do informacji: Kolejna inwestycja drogowa w trakcie realizacji!
Do września 2017 r. potrwają prace przy przebudowie drogi powiatowej 1065F w Bukowinie Bobrzańskiej. Odcinek ze względu na bezpośrednie połączenie z kilkoma drogami publicznymi w tym z drogą krajową nr 12 ma bardzo duże znaczenie w spójnej sieci dróg publicznych.
Dotychczasowa nawierzchnia znajdowała się w złym stanie technicznym, również szerokość jezdni nie spełniała wymagań dla drogi danej kategorii. Wzdłuż funkcjonowały jedynie gruntowe ciągi piesze o nawierzchni nieutwardzonej. 
Inwestycja zapewni nie tylko poprawę komfortu jazdy, ale również w znacznym stopniu zwiększy bezpieczeństwo, zarówno pojazdów jak i pieszych. Funkcja komunikacyjna zostanie w pełni przywrócona, co ma strategiczne znaczenie dla spójnej sieci dróg. Odcinek stanowi jedyny bezpośredni dostęp mieszkańców miejscowości Bukowina Bobrzańska do drogi krajowej nr 12. Przy przebudowywanej drodze bezpośrednio usytuowanych jest wiele firm i przedsiębiorstw, świetlica wiejska czy kościół, co nadaje jej ponadlokalny charakter. Droga spełnia również istotną funkcję w dojeździe mieszkańców nie tylko Bukowiny Bobrzańskiej, ale również Bobrzan do urzędów w Żaganiu czy w Małomicach, dzieci do szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. 
 
W ramach inwestycji powstanie odcinek o długości 4 117,50 mb o nowej nawierzchni z betonu asfaltowego. W terenie zabudowanym powstanie również chodnik z kostki betonowej wraz ze zjazdami do posesji, na poszczególnych odcinkach umiejscowiona zostanie polisada oraz barierki ochronne. Na trasie remontowanej drogi zostanie wyciętych 115 drzew, dzięki czemu zwiększy się widoczność i bezpieczeństwo. Dla mieszkańców korzystających z komunikacji miejskiej pojawi się przystanek autobusowy z peronem. Droga powiatowa 1065F posiada odwodnienie dzięki licznym przepustom drogowym, jednak dotychczasowe nie znajdowały się w należytym stanie technicznym, w ich miejsce wykonane zostaną nowe przepusty z rur betonowych wraz ze ściankami z kamienia granitowego. Ponadto, dla polepszenia odwodnienia nowej drogi wymieniona zostanie studnia w poboczu drogi. Obiekt mostowy znajdujący się w ciągu drogi również zostanie zmodernizowany, dzięki czemu zyska nową nawierzchnię oraz bariery. W ramach inwestycji powstaną przejścia dla pieszych, w rejonie świetlicy przejście będzie w formie progu wyspowego, co również znacząco wpłynie na bezpieczeństwo.
 
 
Dla Starosty Żagańskiego Henryka Janowicza niezwykle istotne było pozyskanie środków zewnętrznych, które pozwolą na zrealizowanie zakładanego celu jakże bardzo istotnego i ważnego dla społeczności lokalnej. Dzięki staraniom udało się pozyskać dla Powiatu Żagańskiego kwotę 1 516 562,00 zł dofinansowania z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej  na lata 2016-2019”. Ponadto, inwestycja realizowana jest we współpracy z Gminą Wiejską Żagań, Gminą Gozdnica oraz Gminą Małomice.
Całkowity koszt inwestycji to 3.476.499,18 zł.
Wykonawcą robót jest Konsorcjum SOWA R.J.K. Nowa Sól i Budownictwo Drogowo-Sanitarne FUCHS, Głogów.
 
Część robót już za nami, czekamy na efekt końcowy!
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych

Kalendarium ›

zobacz wszystkie ›
 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa