Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Eko –Festyn Powiatu Żagańskiego - Informacja na temat prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

16-06-2017 | Autor: K.Zapolska | drukuj
Ilustracja do informacji: Eko –Festyn Powiatu Żagańskiego - Informacja na temat prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
W lipcu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 poz. 19)., wejdą w życie nowe, ujednolicone dla całego kraju, zasady segregacji odpadów komunalnych. Frakcjonowanie odpadów będzie polegało na umieszczaniu:  szkła do zielonego pojemnika, papieru do niebieskiego, metali i plastiku do żółtego, a odpadów typu bio - do brązowego. Dzięki zastosowanemu podziałowi więcej odpadów będzie podlegało recyklingowi. Odpady komunalne będą stanowiły surowce, które wykorzystywane będą w procesie recyklingu.
Eko – Festyn Powiatu Żagańskiego
 
W związku z wymogami, jakie stawia Unia Europejska w 2020 r. Polska musi uzyskać 50-proc. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Obecnie jest to 26 proc.
Zgodnie z rozporządzeniem ws. szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, będą one selektywnie zbierane u źródła, czyli w miejscach gdzie powstają tj. mieszkania, domy, zakłady pracy itp. w podziale na cztery frakcje. Samorządy będą miały pół roku na wprowadzenie zmian, tak by mieszkańcom ułatwić segregację. Na wymianę pojemników na te we właściwych kolorach, gminy będą miały jednak pięć lat (maksymalnie do 30 czerwca 2022 r.). 
 
Zasady frakcjonowania odpadów przedstawiają się następująco:
 
PAPIER – WRZUCAMY DO POJEMNIKA/WORKA NIEBIESKIEGO:
 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),
 • katalogi, ulotki, prospekty,
 • gazety i czasopisma,
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
 • zeszyty i książki,
 • papier pakowy,
 • torby i worki papierowe.
SZKŁO - WRZUCAMY DO POJEMNIKA/WORKA ZIELONEGO: 
 • Butelki i słoiki po napojach i żywności
 • szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - WRZUCAMY POJEMNIKA/WORKA ŻÓŁTEGO:
 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach,
 • puszki po konserwach,
 • folię aluminiową,
 • metale kolorowe,
 • kapsle, zakrętki od słoików,
 • zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI – WRZUCAMY DO POJEMNIKA/WORKA BRĄZOWEGO:
 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
 • gałęzie drzew i krzewów,
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty,
 • trociny i korę drzew,
 • resztki jedzenia.
ODPADY NIEBEZPIECZNE - można oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), zorganizowanym przez gminę (bliższe informacje na stronach www gminy).
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • przeterminowane lekarstwa,
 • zużyte świetlówki,
 • odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin),
 • zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady).
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych

Kalendarium ›

zobacz wszystkie ›
 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa