Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Zawiadomienie Starosty Żagańskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków poprzez modyfikację istniejących danych ewidencyjnych w obrębach ewidencyjnych: Śliwnik i Lubiechów w jednostce ewidencyjnej: 081005_5, Małomice – obszar wiejski, powiat Żagański, województwo Lubuskie

24-07-2017 | Autor: Anastazja Irska | drukuj
Ilustracja do informacji: Zawiadomienie Starosty Żagańskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków poprzez modyfikację istniejących danych ewidencyjnych w obrębach ewidencyjnych: Śliwnik i Lubiechów w jednostce ewidencyjnej: 081005_5, Małomice – obszar wiejski, powiat Żagański, województwo Lubuskie
G.6620.7.3.2017
Żagań, 21 lipca 2017 r.
 
ZAWIADOMIENIE 
Starosty Żagańskiego
 
Działając na podstawie art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2016.1629) Starosta Żagański zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków poprzez modyfikację istniejących danych ewidencyjnych w obrębach ewidencyjnych: Śliwnik i Lubiechów w jednostce ewidencyjnej: 081005_5, Małomice – obszar wiejski, powiat Żagański, województwo Lubuskie.
 
Postępowanie prowadzone jest na podstawie w/w przepisów prawa.
 
W ramach prac geodezyjnych będą wykonywane między innymi : pomiary gruntów, budynków, weryfikacja sposobu użytkowania gruntów, zbieranie informacji na temat gruntów, budynków i lokali, weryfikacja danych na temat podmiotów. Zebrane informacje posłużą do opracowania projektu operatu opisowo-kartograficznego, który zostanie wyłożony do publicznego wglądu. O terminie i miejscu wyłożenia Starosta będzie informował poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicach ogłoszeń. Po upływie terminu wyłożenia projekt operatu opisowo-kartograficznego stanie się operatem ewidencji gruntów i budynków.
 
Wykonaniem czynności technicznych związanych z zebraniem niezbędnych informacji, opracowaniem operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków zajmuje się: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne OPGK „Geomap” Spółka z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze , 65-625 Zielona Góra, ul. Krośnieńska 3.
 
Termin zakończenia wszystkich prac ustalony został na dzień 15.11.2017 r.
 
Zawiadamiając o powyższych czynnościach uprzejmie proszę wszystkich właścicieli, użytkowników wieczystych, władających nieruchomościami, administratorów i zarządców nieruchomości o czynny udział w tych pracach (w tym pomoc w pozyskaniu niezbędnych danych ewidencyjnych dotyczących działek, budynków i lokali w zakresie objętym opracowaniem oraz umożliwienie wglądu do dokumentacji dotyczącej gruntów, budynków i lokali).
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa