Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Powiatu Żagańskiego

25-07-2017 | Autor: H.Świątek | drukuj
Ilustracja do informacji: Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Powiatu Żagańskiego
XXVII sesja Rady Powiatu Żagańskiego odbędzie się 28 lipca 2017 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39.
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad XXVII sesji Rady Powiatu Żagańskiego. 
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu.
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2017-2024.
  3. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Żagań na dofinanso-wanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 007423 w miejscowości Łozy”,
  4. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żagańskiego (dot. nieruchomości o pow. 0,0375 ha przy ul. Koszarowej w Szprotawie),
  5. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żagańskiego (dot. nieruchomości o pow. 0,4615 ha przy ul. Koszarowej w Szprotawie).
 4. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Powiatu Żagańskiego.
 
Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego
/ - / Mirosław Gąsik
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa