Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

31-07-2017 | Autor: A.Kudyba | drukuj
Ilustracja do informacji: Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
1. Jednostka ewidencyjna 081007_5 Szprotawa – obszar wiejski, obręb 0012 Leszno Górne nieruchomość gruntowa niezabudowana:
- oznaczona ewidencyjnie działką nr 59/5 o pow. 0,4155 ha będąca przedmiotem dzierżawy, której umowa dzierżawy będzie rozwiązana przez wydzierżawiającego za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu. W zachodniej części działka zaniedbana jako teren obniżony(zalewowy) i porośnięta trawą, chwastami, samosiejami drzew i krzewów, Wschodnia jej część jest ogrodzona; Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren posiada funkcję łąk i pastwisk. Przez ww. nieruchomość przechodzi postulowana obwodnica.
 - oznaczona ewidencyjnie działką nr 59/2 o pow. 0,0482 ha, urządzona jako droga gruntowa. Z trzech stron ogrodzona ogrodzeniem nieruchomości sąsiednich
Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren w części posiada funkcję mieszkaniową – zabudowa zagrodowa/jednorodzinna oraz w części znajduje się w strefie rozwoju dominującej funkcji mieszkaniowo – usługowej.
KW – ZG1G/00044733/5
wartość rynkowa gruntowej określona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi:
- dla działki nr 59/5 3 890,00 zł
- dla działki nr 59/2 3 440,00 zł
Do ceny nieruchomości zostaną doliczone koszty przygotowania jej do zbycia
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. 2016.2147 z późniejszymi zamianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu. Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
 
Wykaz wywieszono: dnia 31.07.2017 r.
Wykaz zdjęto : dnia .....................
Wykaz sporządziła : Anna Kudyba
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa