Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres do 1 roku

30-10-2017 | Autor: Zarząd Powiatu Żagańskiego | drukuj
Ilustracja do informacji: Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres do 1 roku
Załącznik nr 1
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA OKRES DO 1 ROKU
 
 1. Obręb 0001 miasta Żagań, do dzierżawy przeznaczona będzie cześć nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 0,0018 ha oznaczonej ewidencyjnie nr działki 1846 o pow. 0,5006 ha (po dokonanym podziale działka oznaczona nr 1846/2 o pow. 0,0018 ha) na cele handlowo - usługowe. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres do 1 roku. W przypadku przeprowadzenia przetargu na przedmiotową nieruchomość przez właściciela, dzierżawa zostanie rozwiązana za dwutygodniowym wypowiedzeniem po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu. 
 2. Położona na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żagań przyjętego Uchwałą nr XXIV/45/2008 Rady Miasta Żagań z dnia 24.04.2008r działka 1848 położona jest na terenie oznaczonym 1KD(L)33 – drogi lokalne
 3. Na dzierżawioną cześć została wydana przez Burmistrza Miasta Żagań  decyzja nr 11/2017 o warunkach zabudowy z dnia 22.06.2017 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego
 4. Wysokość stawki czynszu została ustalona na stawek czynszu obowiązujących na terenie miasta Żagań zgodnie z Uchwałą Nr XLV/80/2006 Rady Miasta Żagań z dnia 24 lipca 2006 r.
 5. Miesięczny Czynsz dzierżawny wynosić będzie 144,00zł do którego winny być doliczony obowiązujący podatek Vat
 6. Płatność: czynsz dzierżawny miesięczny będzie płatny z góry do 10-tego dnia za dany miesiąc dzierżawy
 7. Termin zagospodarowania: z dniem podpisania umowy na okres do 1 roku
 8. Dzierżawca zobowiązany będzie m.in. do:
  • zawarcia we własnym zakresie umów na dostawę energii elektrycznej i wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, ochrony, i ponoszenia kosztów z tego tytułu;
  • uiszczania od przedmiotu dzierżawy podatku od nieruchomości;
KW –  ZG1G/00043605/2
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Data wywieszenia: 30.10.2017r.
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa