Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Wykaz nieruchomości przeznaczonej w części do oddania w dzierżawę

30-04-2018 | Autor: Anna Kudyba | drukuj
Ilustracja do informacji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej w części do oddania w dzierżawę
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej w części do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Szprotawa
 
 1. Obręb Cieciszów gmina Szprotawa nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona ewidencyjnie nr działki 230 o pow. 0,0243 ha oddawana w dzierżawę o pow. 20 m2 na cele rekreacji sportowej. Nieruchomość w części o pow. 20 m2 zostanie wydzierżawiona na rzecz Gminy Szprotawa w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat. 
 2. Położona na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod tereny sportu i rekreacji
 3. Wysokość stawki czynszu została ustalona na podstawie § 1 Zarządzenia Nr 24.2013 Starosty Żagańskiego z dnia 12 kwietnia 2013 r. 
 4. Czynsz dzierżawny miesięczny wynosić będzie 0,42 zł za 1 m2 w stosunku miesięcznym
 5. Płatność: czynsz dzierżawny roczny będzie płatny z góry za dany rok  w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Dzierżawcę wystawionej do 15 danego miesiąca przez Wydzierżawiającego
KW –  ZG1G/00044295/2
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni
Wykaz wywieszono: dnia: 02.05.2018 r.
Wykaz sporządziła: ANNA KUDYBA
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa