Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

06-02-2019 | drukuj
Ilustracja do informacji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Załącznik nr 1 do zarządzenia 
 
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat stanowiącej własność Skarbu Państwa
 
 
 1. Obręb 0002 miasta Żagań nieruchomość gruntowa niezabudowana oddawana w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, oznaczona ewidencyjnie nr działki 144/2 o pow. 0,0193 ha przeznaczeniem na cele rekreacyjne
 2. Umowa Dzierżawy może zostać rozwiązana przez Wydzierżawiającego za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu na zbycie przedmiotowej nieruchomości.
 3. Położona na terenie, dla którego zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla przy ul. Starowiejskiej uchwalonego przez Radę Miejską w Żaganiu uchwałą nr XXXIX/7/98 z dnia 26 marca 1998 r. oznaczona została symbolem MN,U dla którego ustalenia planu przewidują tereny budownictwa jednorodzinnego o intensywności zabudowy netto 0,3 z dopuszczeniem usług wbudowanych
 4. Wysokość rocznej stawki czynszu 0,25 zł/1m2. Do stawki czynszu doliczony zostanie podatek VAT. 
 5. Płatność : czynsz dzierżawny roczny będzie płatny z góry za dany rok  w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Dzierżawcę wystawionej przez Wydzierżawiającego
 
KW –  ZG1G/00052025/8
 
 
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
 
Wykaz wywieszono: dnia: 06.02.2019 r.
Wykaz zdjęto: dnia .....................
Wykaz sporządziła: ANNA KUDYBA
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa