Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat stanowiącej własność Skarbu Państwa

14-03-2019 | drukuj

Ilustracja do informacji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat stanowiącej własność Skarbu Państwa
Załącznik nr 1 do zarządzenia 
 
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat stanowiącej własność Skarbu Państwa 
 
 
 
 1. Obręb Czyżówek gm. Iłowa nieruchomość gruntowa zabudowana zdewastowanym budynkiem w złym stanie technicznym oddawana w dzierżawę na cele rolnicze oznaczona nr działki 1 o pow. 1,91 ha na której na której znajduje się m.in. użytek Ls o pow. 0,32 ha nie będący przedmiotem dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest natomiast RVI o pow. 1,15 ha, RVIz o pow. 0,06 S-RVI o pow. 0,05 ha, PsVI 0,20 ha, Br-RVI o pow. 0,13 ha.
 2. Umowa Dzierżawy może stać rozwiązana przez Wydzierżawiającego za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu na zbycie przedmiotowej nieruchomości.
 3. Położona na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 260/7/XXXV/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29.03.2017r. działka oznaczona jest symbolem RMU – tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz zagrodowej.
 4. Wysokość stawki czynszu została ustalona na podstawie § 1 Zarządzenia Nr 24.2013 Starosty Żagańskiego z dnia 12 kwietnia 2013 r. i zgodnie z Uchwałą Nr 164/5/XVII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych. 
 5. Czynsz dzierżawny wynosić będzie 205,44 zł w stosunku rocznym
 6. Płatność: czynsz dzierżawny roczny będzie płatny z góry za dany rok  w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Dzierżawcę wystawionej przez Wydzierżawiającego
 
KW –  ZG1G/00000792/6
 
STAROSTA 
/-/ Henryk Janowicz
 
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
 
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa