Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Zawiadomienie o VIII sesji Rady Powiatu Żagańskiego

14-08-2019 | drukuj
Ilustracja do informacji: Zawiadomienie o VIII sesji Rady Powiatu Żagańskiego
VIII sesja Rady Powiatu Żagańskiego odbędzie się 27 sierpnia 2019 r. godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39.
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie VIII sesji rady powiatu.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr VII.2019 z obrad sesji Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 27 maja 2019 roku.
 4. Informacja z prac Zarządu Powiatu Żagańskiego pomiędzy sesjami.
 5. Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu żagańskiego za rok 2018.
 6. Podjęcie uchwały Nr VIII.1.2019 w sprawie zmian budżetu.
 7. Podjęcie uchwały Nr VIII.2.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2019 -2024.
 8. Podjęcie uchwały Nr VIII.3.2019 w sprawie zmiany uchwały nr VI.2.2019 z  dnia 9.04.2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Chichach na  prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze Powiatu Żagańskiego.
 9. Podjęcie uchwały Nr VIII.4.2019 w sprawie zmiany uchwały nr VI.5.2019 z  dnia 9.04.2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Chotkowie, na  prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze Powiatu Żagańskiego.
 10. Podjęcie uchwały Nr VIII.5.2019 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Żagańskiego.
 11. Podjęcie uchwały VIII.6.2019 w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu pieczy zastępczej na lata 2019 – 2021”.
 12. Podjęcie uchwały Nr VIII.7.2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych Powiatowi Żagańskiemu w 2019 r.
 13. Podjęcie uchwały Nr VIII.8.2019 w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół z terenu Powiatu Żagańskiego, dla których organem prowadzącym jest powiat żagański.
 14. Podjęcie uchwały Nr VIII.9.2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla Stowarzyszenia Oświatowego w Żaganiu w wyższej wysokości.
 15. Podjęcie uchwały Nr VIII.10.2019 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu przy ul. Gimnazjalnej 13, 68 – 100 Żagań.
 16. Podjęcie uchwały Nr VIII.11.2019 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie przy ul. Niepodległości 7, 67 – 300 Szprotawa.
 17. Podjęcie uchwały Nr VIII.12.2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Żaganiu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu.
 18. Podjęcie uchwały Nr VIII.13.2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Iłowej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej.
 19. Podjęcie uchwały Nr  VIII.14.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Żagańskiego.
 20. Podjęcie uchwały Nr VIII.15.2019 w sprawie uchwalenia regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Zielonej Górze Powiat Żagański.
 21. Wolne wnioski. 
 22. Zamknięcie obrad VIII sesji.
 
 
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa