Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Wykaz nieruchomości powiatu żagańskiego wyznaczonych do bezpłatnego użyczenia na cza nieoznaczony na rzecz Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu na potrzeby statutowe szkoły

24-01-2020 | drukuj
Ilustracja do informacji: Wykaz nieruchomości powiatu żagańskiego wyznaczonych do bezpłatnego użyczenia na cza nieoznaczony na rzecz Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu na potrzeby statutowe szkoły
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU ŻAGAŃSKIEGO
WYZNACZONYCH DO BEZPŁATNEGO UŻYCZENIA
na czas nieoznaczony
na rzecz Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu na potrzeby statutowe szkoły
 
Miasto Żagań obręb 0002 ul. Górna 3.
 
Nieruchomość
Opis nieruchomości
Księga wieczysta
Informacje dodatkowe
Lokal nr 3 – piwnica o pow. 94,20 m2 usytuowany w budynku położonym w Żaganiu przy ul. Górnej na działce oznaczonej nr 1207/11 o pow. 0,0117 ha z udziałem wynoszącym 49/100 w części wspólnej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żagańskiego
 
 
Lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne – kotłownia w piwnicy, posiadający niezależne wejście z podwórza. Obecnie użytkowany przez ZSTiL w Żaganiu na potrzeby statutowe szkoły.
Przeznaczenie: tereny zabudowane, oznaczone symbolem „2U” – przeznaczone pod zabudowę usługową z możliwością remontów, przebudowy, rozbudowy, budowy nowego obiektu
ZG1G/00047578/1
Jeżeli biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony.
Użyczający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy za 3 miesięczny okresem wypowiedzenia w przypadku zamiaru sprzedaży nieruchomości po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U.2018.2204 j.t.) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.
 
Wykaz wywieszono w dniu   24.01.2020
Wykaz zdjęto dnia                 ........................................
Wykaz sporządziła: Izabela Żywiecka
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa