Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Żagańskim

19-01-2017 | drukuj
Ilustracja do informacji: Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Żagańskim
W ramach ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, od 4 stycznia 2016 r. na terenie Powiatu Żagańskiego funkcjonują trzy punkty konsultacyjne, w których adwokaci oraz radcy prawni udzielają darmowych porad prawnych
Osobami uprawnionymi do otrzymania darmowej pomocy prawnej są:
 • Młodzież do 26 roku życia
 • Rodziny wielodzietne
 • Seniorzy powyżej 65 roku życia
 • Korzystający z pomocy społecznej
 • Weterani i kombatanci
 • Dotknięci katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną
 • Kobiety w ciąży
Forma udokumentowania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej:
 
 1. Oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzielaniu świadczenia, o którym mowa w art. 106  ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 2.  Karta Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
 3.  Zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji  wojennych i okresu powojennego
 4.  Legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań  poza granicami państwa
 5.  Dokument stwierdzający tożsamość i nieukończone 26 lat albo ukończone 65 lat
 6.  Pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
 7.  Pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
 8.  Dokument potwierdzający ciążę
Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Żagańskim:
 
Żagań  budynek Starostwa Powiatowego ul. Dworcowa 39, pok. nr 13
Poniedziałek 12.00-16.00
Wtorek 8.00-12.00
Środa 12.00-16.00
Czwartek 12.00-16.00
Piątek 9.00-13.00

Szprotawa  budynek Starostwa Powiatowego ul. Kościuszki 30, pok. nr 1
Poniedziałek 7.30-11.30
Wtorek 12.00-16.00
Środa 8.00-12.00
Czwartek 12.00-16.00
Piątek 8.00-12.00
 
łowa  budynek Gminnego Centrum Kultury i Sportu ul. Żagańska 15, pok. nr 5  
punkt powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej:
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS-SUM, Aleja Niepodległości 7a/3, 65-048 Zielona Góra,
Poniedziałek 12.00-16.00
Wtorek 12.00-16.00
Środa 12.00-16.00
Czwartek 10.00-14.00
Piątek 8.00-12.00
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych

Kalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa