Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Zwiększenie występowania ASF na terenie całego powiatu

31-12-2019 | Autor: Wojewoda Lubuski | drukuj
Ilustracja do informacji: Zwiększenie występowania ASF na terenie całego powiatu
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego, miasta Zielona Góra oraz powiatu żagańskiego, żarskiego, krośnieńskiego i świebodzińskiego.
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 3 lit. b, pkt 4, 7, 8a, 8b, 8c, 8f, 8j i 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018r., poz. 1967) oraz
art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U.
z 2019r., poz. 1464) w związku z § 18 ust. 2 pkt 1 – 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
6 maja 2015r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U., poz. 754) na wniosek Lubuskiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 24 grudnia 2019r. zarządza się, co następuje:
 
§ 1. W rozporządzeniu Wojewody Lubuskiego z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego, miasta Zielona Góra oraz powiatu żagańskiego, żarskiego, krośnieńskiego i świebodzińskiego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019r., poz. 3337 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:
 
§ 1 otrzymuje brzmienie:
 
„§ 1. Określa się obszar skażony afrykańskim pomorem świń u dzików:
- gmina Sława w powiecie wschowskim,
- gminy: Bobrowice i Dąbie w powiecie krośnieńskim,
- powiat nowosolski,
- powiat zielonogórski,
- Miasto Zielona Góra,
- gminy: Jasień, Żary, część gminy Lubsko położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 287
w powiecie żarskim,
- powiat żagański,
- część gminy Zbąszynek położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, cześć gminy Szczaniec położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, cześć gminy Świebodzin położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie świebodzińskim, z mapą stanowiącą załącznik do niniejszego rozporządzenia.”
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa