Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Ogłoszenie Starosty Żagańskiego o wyborach uzupełniających do Powiatowej Rady Seniorów w Powiecie Żagańskim

09-01-2020 | Autor: I.Karolewska | drukuj
Ilustracja do informacji: Ogłoszenie Starosty Żagańskiego o wyborach uzupełniających do Powiatowej Rady Seniorów w Powiecie Żagańskim
Na podstawie § 5 ust. 7 Statutu  Powiatowej  Rady  Seniorów w Powiecie Żagańskim Starosta Żagański ogłasza wybory uzupełniające na  członków Powiatowej Rady Seniorów. 
Nabór prowadzony jest od 15 stycznia do 31 stycznia 2020r.  
 
 
 • Prawo zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Seniorów w Powiecie Żagańskim przysługuje organizacjom działającym na rzecz seniorów, organizacjom zrzeszającym seniorów w powiecie żagańskim, lub inne osoby wskazane przez Radę Seniorów. 
 • Kandydatem na członka Rady Seniorów może być osoba, która ukończyła 60 rok życia i  jest mieszkańcem powiatu żagańskiego.
 • W przypadku zgłoszenia przez organizacje większej liczby kandydatów niż 5 wyboru kandydatów dokonuje Starosta Żagański (zgodnie ze statutem Rada może liczyć do 18 członków, a jest obecnie 13). 
 • Organizacja działająca na rzecz seniorów może zgłosić swojego kandydata/ kandydatów do Rady spośród swoich członków lub innych mieszkańców powiatu żagańskiego (seniorów).
 • Zgłoszenia należy dokonać na karcie zgłoszeniowej stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia. 
 • Zgłoszenia powinny zostać złożone w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Żaganiu ul. Dworcowa 39 do 31 stycznia 2020r. do godz.15.00
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa