Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Wykaz lokali użytkowych do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

15-01-2020 | drukuj

Ilustracja do informacji: Wykaz lokali użytkowych do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Załącznik nr 1 do uchwały nr 150.2020
 
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH DO ODDANIA W NAJEM W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
 
 
 1. Lokal użytkowy o pow. 14,87 m2 z możliwością zagospodarowania go na cele biurowo-usługowe wyposażony w energię elektryczną i centralne ogrzewanie położony na parterze budynku przy ul. Kościuszki 30 w Szprotawie posadowionym na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 494/1 dla której prowadzona jest Księga wieczysta o nr ZG1G/00052260/7. Działka położona jest  na terenie dla którego gmina nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu  o zmianę „Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szprotawa” uchwalonej przez Radę miejska w Szprotawie w dniu 13 września 2013 r. uchwałą nr XLIV/327/2013, przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze o dominującej funkcji mieszkaniowo-usługowej.
 2. Lokal może zostać zagospodarowany przez oferenta który wygra przetarg z dniem 02.03.2020 z warunkiem podpisania umowy do tego dnia i że przedmiot najmu będzie użytkowany w godzinach pracy urzędu.
 3. Czynsz miesięczny –  3 000,00 zł– stawka wyjściowa do licytacji do której zostanie doliczony podatek VAT
 4. Oddanie  w najem na okres 3 lat lokalu użytkowego nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 
 5. Pozostałe opłaty miesięczne z tytułu najmu:  350,00 zł i obejmują opłatę za energię elektryczną, ogrzewanie gazowe, odpłatne korzystanie z części korytarza i WC, wywóz nieczystości, wodę bieżąca, nieczystości płynne 
 6. Na najemców lokali użytkowych nałożony jest obowiązek podatkowy z tytułu podatku od nieruchomości (Dz.U.2019.1170 t.j. ze zm.). Najemca zobowiązany będzie do złożenia deklaracji i zapłaty podatku od nieruchomości za wynajmowany lokal do Urzędy Miejskiego w Szprotawie.
 7. Opłata za wynajem winna być wnoszona miesięcznie z góry bez wezwania do dnia 5 każdego miesiąca kalendarzowego.
 8. Nie dopuszcza się możliwości podnajmu. Lokal może być użytkowany jedynie w dni i w godzinach w jakich pracuje Starostwo Powiatowe w Żaganiu. 
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Data wywieszenia 15.01.2020 r.
Data zdjęcia:       …………………………
Przygotowała: Anna Kudyba
 
 
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa