Władze Powiatu Żagańskiego

Władze Powiatu Żagańskiego

Henryk Janowicz - Starosta
Anna Michalczuk - Wicestarosta
Roman Śliwiński - Etatowy Członek Zarządu
Radosław Kwiecień - Członek Zarządu
Mariusz Krugły - Członek Zarządu
 
 
 
 
Zarząd Powiatu Żagańskiego

Dyżury

Przedstawiciel Zarządu - Starosta Żagański przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków, w poniedziałki w godzinach 12.00 - 16.00 
 
Wicestarosta Powiatu Żagańśkiego przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków, w czwartki w godzinach od 13.30 - 15.30