Для громадян України (Dla obywateli Ukrainy)

Поради для громадян України, зацікавлених у працевлаштуванні в Польщі

Інформація для осіб, які переїжджають з України з тваринами-компаньйонами / Informacja dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ВИЇЖДЖАЮТЬ З УКРАЇНИ З ТВАРИНАМИ-КОМПАНЬЙОНАМИ (СОБАКИ, КІШКИ, ТХОРИ) / INFORMACJA DLA OSÓB PRZEMIESZCZAJACYCH SIĘ Z UKRAINY ZE ZWIERZĘTAMI TOWARZYSZĄCYMI (PSY, KOTY, FRETKI)
 
Згідно з регламентом Європейського Союзу, тварини виду собак, кішок, тхорів, які в'їжджають з України, повинні мати: /Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej zwierzęta z gatunku psy, koty, fretki wjeżdżające z Ukrainy muszą posiadać:
  • правильне маркування (чіп);/ prawidłowe oznakowanie (chip);
  • важлива вакцинація від сказу;/ ważne szczepienie na wściekliznę;
  • результат титрування антитіл до сказу;/ wynik miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie;
  • довідка про стан здоров'я, видана компетентним ветеринарним органом./ świadectwo zdrowia wydane przez właściwe władze weterynaryjne.
 
Більш детальна інформація надається у вкладеннях для завантаження двома мовними версіями: польською та українською/ Więcej informacji przekazujemy w załącznikach do pobrania w dwóch wersjach językowych: polskim i ukraińskim

Załączniki

Важлива інформація

Біженці з обмеженими можливостями