Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021r. na terenie powiatu żagańskiego

07-12-2020 | drukuj
Ilustracja do informacji: Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021r. na terenie powiatu żagańskiego

Zarząd Powiatu Żagańskiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021r. na terenie powiatu żagańskiego.

 
Konkurs ogłoszony był na dwa  punkty:
 
Cz. I. Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 r. w Szprotawie, ul. Kościuszki 30, pok.1 (budynek Starostwa Powiatowego)
Cz. II. Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 r.  w Iłowej ul. Żagańska 15 pok. 5 (budynek Biblioteki Kultury).
 
Do oceny ofert została powołana Komisja Konkursowa uchwałą  Zarządu Powiatu Żagańskiego nr 248.2020 z 20 listopada 2020r.w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żagańskiego w 2021 roku.
 
Na realizację zadania: Cz. I. Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 r. w Szprotawie, ul. Kościuszki 30, pok.1 (budynek Starostwa Powiatowego) zostały zgłoszone 3 oferty: 
 
 1. Oferta nr 1 – Fundacja „Gołębie Serce” ul. Litewska 33B, 35-302 Rzeszów
 2. Oferta nr 2 - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” ul. Stefana Batorego 8, 56-200 Góra
 3. Oferta nr 3 - Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej „Civis Sum” al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra
Oferta złożona przez Fundację „Gołębie Serce” ul. Litewska 33B, 35-302 Rzeszów oferta została odrzucona z powodów formalnych. 
 
 1. W zawartych umowach/ promesach z adwokatem, radcą prawnym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt. 2 ustawy dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej brak oświadczenia tych osób, że w przypadku podpisania umowy z organizacją pozarządową na realizację zadania przedłożą oświadczenia, że nie zawarli i nie zawrą umowy na świadczenie takich usług w innym miejscu w terminie kolidującym z terminami wskazanymi w ogłoszeniu.
   
 2. Oferent nie złożył dokumentów potwierdzających co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego/co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa.
W ocenie merytorycznej otrzymano następujące wyniki: 
 1. Oferta nr 2 - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” ul. Stefana Batorego 8, 56-200 Góra - otrzymała 215 pkt. 
 2. Oferta nr 3 - Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej „Civis Sum” al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra – otrzymała 310 pkt. 
Na realizację zadania: Cz. II. Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 r.  w Iłowej ul. Żagańska 15 pok. 5 (budynek Biblioteki Kultury) zostały zgłoszone 2 oferty. 
 1. Oferta nr 1 - Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej „Civis Sum” al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra 
 2. Oferta nr 2 - Fundacja „Gołębie Serce” ul. Litewska 33B, 35-302 Rzeszów
Oferta złożona przez Fundację „Gołębie Serce” ul. Litewska 33B, 35-302 Rzeszów oferta została odrzucona z powodów formalnych. 
 
 1. W zawartych umowach/ promesach z adwokatem, radcą prawnym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt. 2 ustawy dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej brak oświadczenia tych osób, że w przypadku podpisania umowy z organizacją pozarządową na realizację zadania przedłożą oświadczenia, że nie zawarli i nie zawrą umowy na świadczenie takich usług w innym miejscu w terminie kolidującym z terminami wskazanymi w ogłoszeniu.
   
 2. Oferent nie złożył dokumentów potwierdzających co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego/co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa.
W ocenie merytorycznej oceniana oferta  Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Obywatelskiej „Civis Sum” al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra - otrzymała 309 pkt. 
 
Po zapoznaniu się z wynikami prac komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji  zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 r. w powiecie żagańskim organizacjom pozarządowym, do realizacji zadania: 
 1. Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 r. w Szprotawie, ul. Kościuszki 30, pok.1 (budynek Starostwa Powiatowego) i
 2. Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 r.  w Iłowej ul. Żagańska 15 pok. 5
została wybrana oferta przedstawiona przez: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej „Civis Sum” al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra
 
 
 
 
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa