Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Powiatu Żagańskiego

16-12-2020 | drukuj
Ilustracja do informacji: Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Powiatu Żagańskiego
XVIII sesja Rady Powiatu Żagańskiego odbędzie się 18 grudnia 2020r. godz. 8:30, zgodnie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 374) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie XVIII sesji Rady Powiatu.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie autopoprawki do uchwały Nr XVIII.1.2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2021 – 2026.
 4. Podjęcie uchwały Nr XVIII.1.2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2021 – 2026.
 5. Przyjęcie autopoprawki do uchwały Nr XVIII.2.2020 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały Nr XVIII.2.2020 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały Nr XVIII.3.2020 w sprawie zmian budżetu.
 8. Podjęcie uchwały Nr XVIII.4.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2020 -2025.
 9. Podjęcie uchwały Nr XVIII.5.2020 w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu Żagańskiego, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
 10. Podjęcie uchwały Nr XVIII.6.2020 w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych Powiatowi Żagańskiemu w 2020 r.
 11. Podjęcie uchwały Nr XVIII.7.2020 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Iłowa. 
 12. Podjęcie uchwały Nr XVIII.8.2020 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Żagańskiego na 2020 rok.
 13. Podjęcie uchwały nr XVIII.9.2020 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Żagańskiego na 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały nr XVIII.10.2020 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Żagańskiego na 2021 rok.
 15. Informacja z prac Zarządu Powiatu Żagańskiego pomiędzy sesjami.
 16. Odczytanie interpelacji złożonych przez radnych na piśmie.
 17. Wolne wnioski i sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad XVIII sesji.
 
/-/ Sebastian Galasiak
Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa