Z życia szkół

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

  • 29-08-2023
W dniach 24 i 25 sierpnia 2023r. w Starostwie Powiatowym w Żaganiu odbyły się egzaminy nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. We wtorek (26 sierpnia br.) część nauczycieli złożyła uroczyste ślubowanie oraz odebrała akty z awansem zawodowym. 
Warunkiem uzyskania awansu było odbycie stażu zawodowego, zaprezentowanie swojego dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną. Do egzaminów przystąpiło dwunastu nauczycieli z pięciu szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żagański:
 
  • Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Szprotawie:
p. Anna Chmielewska- Smuk
p. Karolina Świechowska
p. Kamila Plucińska
p. Anna Konczalska
 
  • Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Żaganiu:
p. Magdalena Orzechowska
p. Sandra Staśkiewicz
p. Katarzyna Orman
p. Agnieszka Misik
 
  • Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
p. Katarzyna Płaziak
 
Awansowani nauczyciele złożyli ślubowanie w obecności starosty Henryka Janowicz oraz wicestarosty Anny Michalczuk. Gospodarze powiatu pogratulowali wszystkim nauczycielom awansu oraz życzyli pomyślności w rozpoczynającym się nowym etapie zawodowym. Starosta zwrócił uwagę na to jak ważny jest zawód nauczyciela i poprosił o otoczenie opieką dzieci i młodzież z naszych szkół, a także przekazywanie im cennych wartości, które pomogą im w przyszłości pokonywać trudności.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją