Pozostałe aktualności

Mistrzostwa Taneczne w Powiecie Żagańskim

W ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa- Nysa- Bóbr” dla Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia -  Polska 2014-2020, Powiat Żagański realizuje projekt pn. „Taniec jako element edukacji międzynarodowej i międzykulturowej. Polsko-Niemieckie Mistrzostwa Taneczne”. Euroregion udzielił dofinansowania w wysokości 8.221,00 EUR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Wkład własny Powiatu Żagańskiego wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych tj. 1.450,76 EUR. Okres realizacji projektu rozpoczyna się w dniu 02.01.2023r. i kończy 05.06.2023 r.
czytaj dalej

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla rolników indywidualnych, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego - działka nr 133/5 o pow. 1,4751 ha obręb Stary Żagań

STAROSTA ŻAGAŃSKI DZIAŁAJĄC W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA
na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2023.344 t.j.) oraz ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2569)
Ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla rolników indywidualnych, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą
czytaj dalej

I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż udziału ½ w nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa ozn. nr działki 246/2 obręb Miodnica

STAROSTA ŻAGAŃSKI DZIAŁAJĄC W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA
na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2023.344 t.j.)
Ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż udziału ½ w nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa
czytaj dalej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Niegosławice dz. 544 o pow. 0,2763 ha i Henryków dz. 331 o pow. 0,8502 ha

STAROSTA ŻAGAŃSKI DZIAŁAJĄC W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA
na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2023.344 t.j.)
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
czytaj dalej

Złote indeksy dla uczniów „59”

Dwoje czwartoklasistów z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu otrzymało „ złote indeksy” uprawniające do wstąpienia bez egzaminów w poczet studentów Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Wzięli oni udział w II edycji Konkursu wiedzy z zakresu zarządzania dla uczniów szkół średnich, zorganizowanego przez Wydział Zarządzania i Dowodzenia ASW.
Wieloetapowe zmagania obejmowały: testy wiedzy, przygotowanie projektów oraz rozwiązanie case study. Poszczególne etapy olimpiady odbywały się w grudniu i marcu.
czytaj dalej

Uczniowie „59” ponownie lecą na Sycylię

11 maja uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu ponownie lecą na staże zawodowe na włoską Sycylię. Przed nimi nie tylko wyjątkowa przygoda, która niesie za sobą gro wspomnień, ale również niebywała szansa na udoskonalenie swoich umiejętności zawodowych, które miejmy nadzieję przydadzą się młodzieży w przyszłości. 
czytaj dalej

Ruszyły przyjęcia w poradni okulistycznej

Od początku kwietnia, w żagańskiej filii 105KSzW przyjmowani są pacjenci z problemami okulistycznymi. Działalność poradni okulistycznej to kolejny efekt rozmów gospodarzy Starostwa Powiatowego w Żaganiu z władzami 105. Kresowego Szpitala Wojskowego.
czytaj dalej

Nowości w ofercie edukacyjnej w ZSTiL w Żaganiu

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu zaprasza do nowej rzygoty edukacyjnej w Liceum ogólnokształcącycm wizażu i stylizacji. 
czytaj dalej

Konkurs Piosenki Obcojęzycznej w ZSTiL

30 marca 2023 r. w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu odbył się Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, który został objęty patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty, Starosty Żagańskiego oraz Burmistrza Miasta Żagań. W żagańskiej "60" goszczono uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego powiatu żagańskiego. 
czytaj dalej

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Żagańskiego w miejscowości Iłowa ul. Kolejowa

ZARZĄD POWIATU ŻAGAŃSKIEGO DZIAŁAJĄC
na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2023.344 t.j.)
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żagańskiego
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 48