Pozostałe aktualności

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żagańskiego

ZARZĄD POWIATU ŻAGAŃSKIEGO DZIAŁAJĄC
na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2023.344 t.j.)
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żagańskiego
 
 
czytaj dalej

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Obręb Czyżówek gm. Iłowa, działka 79/6, 79/7, 79/8, 79/10 wraz z udziałem 1/4 w działce 79/9
 
 
czytaj dalej

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu Żagańskiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Żagańskiego w 2024 roku.

Załączniki

Branżówka z nową salą gimnastyczną

Powiat Żagański zakończył kolejną inwestycję w zakresie infrastruktury oświatowej. Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie dysponuje nową salą gimnastyczną wraz z całym zapleczem. 
czytaj dalej

Sprostowanie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa z dnia 09.11.2023r. najem lokalu niemieszkalnego obręb 0002 miasto Szprotawa

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie 0002 miasta Szprotawa przeznaczonej do oddania w najem na rzecz dotychczasowego lokatora
 
 
 
czytaj dalej

Zawiadomienie o XLI sesji Rady Powiatu Żagańskiego

XLI sesja Rady Powiatu Żagańskiego odbędzie się 29 listopada 2023r. godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39.
Proponowany porządek obrad:
 
czytaj dalej

Najserdeczniejsze życzenia dla pracowników socjalnych!

Szanowni Państwo!
 
Składamy wyrazy uznania za Państwa oddanie i zaangażowanie w codzienną pracę na rzecz Naszych podopiecznych.
Dziękujemy za okazywaną życzliwość, wyrozumiałość i empatię podczas codziennej pracy, która wymaga wrażliwości względem drugiego człowieka. 
 
Każdego dnia stają Państwo przed ogromnym wyzwaniem.
Tylko odpowiednia wiedza i odpowiedzialność pozwolą na przywrócenie drugiego człowieka do życiaw społeczeństwie.
Za to wszystko składamy serdeczne podziękowania. 
 
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego życzymy Państwu wiary we własne możliwości, cierpliwości, a także satysfakcji z wykonywanej pracy.
Niech Państwa zapał nigdy nie gaśnie, a okazana pomoc spotyka się z szacunkiem.
Dziękujemy za efektywną pracę życząc przy tym zdrowia oraz sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. 
 
Henryk Janowicz
Starosta Żagański 
 
Anna Michalczuk
Wicestarosta
 
Zarząd Powiatu Żagańskiego
Radosław Kwiecień
Roman Śliwińki
Mariusz Krugły

Dbajmy o nasze zdrowie psychiczne

Listopad jest miesiącem szczególnie ważnym z uwagi na nasze zdrowie. To w tym miesiącu obchodzimy światowe dni walki z cukrzycą, rzcania palenia oraz ten najważniejszy - światowy dzień zdrowia psychicznego. Z tej okazji Starostwo Powiatowe w Żaganiu zorganizowało konferencję poświęconą właśnie zdrowiu psychicznemu. Spotkanie skierowane zostało do młodych ludzi - uczniów szkół ponadpodstawowych, które pod swoimi skrzydłami ma Powiat Żagański. Z młodzieżą spotkał się Pan Marcin Łokciewicz, terapetua z Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze. 
czytaj dalej

Zapraszamy do konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu żagańskiego

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach  wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu żagańskiego. 
czytaj dalej

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

14 listopada br., Starostwo Powiatowe w Żaganiu zorganizowało spotkanie w ramach Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. W Żaganiu, na ulicy Warszawskiej zachęcaliśmy mieszkańców do skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych, a także porad i wskazówek pielęgniarki diabetologicznej. Przy okazji wspólnie z Powiatową Stacją Saniatrno- Epidemiologiczną w Żaganiu zosrganizwaliśmy stoisko edukacyjnę w ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia. 
czytaj dalej
1 ... 4 5 6 7 8 ... 61