Pozostałe aktualności

Wizyta studyjna w Małopolsce

W dniach 7-9 września 2022r. 18 osobowa grupa przedstawicieli powiatu żagańskiego uczestniczyła w wizycie studyjnej w Małopolsce w ramach projektu „Prezentacja produktów tradycyjnych i regionalnych- wizyty studyjne w Małopolsce”. Grupa składała się z reprezentantów gmin powiatu żagańskiego; liderów społecznych, sołtysów, przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich, rolników oraz samorządu lokalnego itp.
 
 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
 
 
 
 
Celem projektu było pozyskanie wiedzy i informacji  na temat działalności w zakresie wytwarzania produktu lokalnego i regionalnego. Wizyty studyjne  mają być inspiracją do rozwoju takich działalności na obszarach wiejskich powiatu żagańskiego. A przykłady, które zobaczyliśmy mogą naprawdę zainspirować.
 
Delegacja z powiatu żagańskiego zwiedziła i szczegółowo poznała działalność Gospodarstwa „Pstrąg Ojcowski”. Pstrąg Ojcowski jest produktem tradycyjnym z Małopolski zarejestrowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaś firma Pstrąg Ojcowski należy do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. W 2014 roku nieużywane, przeznaczone do naturalizacji stawy objęła w dzierżawę pani Magda Węgiel razem z córką Agnieszką Sendor i założyła Gospodarstwo Pstrąg Ojcowski. W Gospodarstwie w 7 stawach prowadzona jest  hodowla  pstrąga potokowego ale również stworzono wspaniałe miejsce do wypoczynku, relaksu a także doznań kulinarnych.
 
Poznano tez działalność Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Skale, która funkcjonuje  nieprzerwanie od 1957r. Nabiał powstaje z mleka od zdrowych i szczęśliwych krów wypasanych na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej, a proces produkcji przebiega w oparciu o tradycyjne receptury. Spółdzielnia skupuje mleko z terenu 6 gmin
 
W Krakowie poznano funkcjonowanie m.in Targu Pietruszkowego prowadzonego przez Stowarzyszenie, który zajmuje się dostarczaniem produktów ekologicznych, świeżych, naturalnych w bezpośredniej linii producent-klient. Delegacja w trakcie spaceru po ulicach Krakowa obserwowała jak mieszkańcy Małopolski promują swoje lokalne produkty m.in. słynne obwarzanki, chleb prądnicki i inne.
Merytorycznej wartości działaniom projektowym dodała konferencja z dwoma prelekcjami wygłoszonymi przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze pt. „Produkt regionalny i tradycyjny szansą na rozwój lubuskiej wsi wielofunkcyjnej” oraz „Budowa strategii i promocji produktu regionalnego, silnej marki w Województwie Lubuskim”
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją