Pozostałe aktualności

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

STAROSTA ŻAGAŃSKI DZIAŁAJĄC W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA
na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2021.1899 t.j.)
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
czytaj dalej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żagańskiego

ZARZĄD POWIATU ŻAGAŃSKIEGO DZIAŁAJĄC
na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2021.1899 t.j.)
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żagańskiego
 
czytaj dalej

Otwarcie Miasteczka Ruchu Drogowego i Biesiada Patriotyczna w Wiechlicach

W 104. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości w Szkole Podstawowej w Wiechlicach odbyły się dwie wyjatkowe uroczystości. Jedna z nich to otwarcie Miasteczka Ruchu Drogowego oraz 3. Wiechlicka Biesiada Patriotyczna. W obu spotkaniach udział wziął starosta Henryk Janowicz oraz członek Zarządu Powiatu Żagańskiego Roman Śliwiński. 
czytaj dalej

Święto Niepodległości w Powiecie Żagańskim

Narodowe Święto Niepodległości to czas wielkiej radości dla wszystkich Polaków.11 listopada mieszkańcy całego Powiatu Żagańskiego spotykali się, by wspólnie zaśpiewać Mazurka Dąbrowwskiego i oddać hołd rodakom, którzy oddali życie za wolną i niepodległą Polskę. 
czytaj dalej

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa oraz edukacji prawnej w Powiecie Żagańskim w 2023 roku.
 
(Do pobrania poniżej)

Załączniki

Konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Na podstawie § 5 ust. 1 Uchwały  Nr XXXVI/3/2010 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 10 listopada 2010 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zapraszamy do konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
 
 
 
 
 
  • Termin rozpoczęcia konsultacji: 11 listopada 2022 r.
  • Termin zakończenia konsultacji: 17 listopada 2022 r.
  • Forma konsultacji: zgłaszanie uwag i opinii na piśmie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@powiatzaganski.pl przy użyciu formularza będącego załącznikiem do niniejszej uchwały.
  • Odpowiedzialną komórką za przeprowadzanie konsultacji projektu uchwały, o którym mowa w  § 1 jest Referat Administracji, Obsługi, Polityki Społecznej
     i Rozwoju.
  • Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym  w Żaganiu ul. Dworcowa 39.
czytaj dalej

PCPR w Żaganiu z dofinansowaniem

25 października br., Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu dofinansowanie w wysokości 320 000,00 zł na realizacje projektu pozakonkursowego pn. ,,Samodzielność to standard”.
czytaj dalej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na Nieodpłatną Pomoc Prawną w 2023 r.

Zarząd Powiatu Żagańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Żagańskiego w 2023 roku.
 
(treść ogłoszenia do pobrania)

Załączniki

Wizyta w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Żaganiu

28 października br., starosta Henryk Janowicz wziął udział w uroczystych obchodach z okazji Święta Terenowych Organów Wykonawczych Ministra Obrony Narodowej, które odbyły się w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Żaganiu.
czytaj dalej

Banach z nową salą gimnastyczną

27 października br., starosta Henryk Janowicz, wicestarosta Anna Michalczuk oraz członkowie Zarządu Powiatu Żagańskiego: Roman Śliwiński, Mariusz Krugły i Radosław Kwiecień, odwiedzili Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Żaganiu, gdzie dobiegł końca długo wyczekiwany remont sali gimnastycznej.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 37