Pozostałe aktualności

Konkurs wiosenny- wyniki

Wykaz zawierający opis nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 
WYKAZ
zawierający opis nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy
czytaj dalej

XXI sesja Rady Powiatu Żagańskiego

XXI sesja Rady Powiatu Żagańskiego odbędzie się 29 marca 2021r. o godz. 10:30, zgodnie art. 15zzx  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 1842) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Proponowany porządek obrad:
 
czytaj dalej

77. rocznica Wielkiej Ucieczki

24 marca br., na terenie Muzem Obozów Jenieckich w Żaganiu odbyły się uroczystości związane z 77. rocznicą Wielkiej Ucieczki. Z uwagi na pandemię koronawirusa, obchody miały charakter symboliczny. Powiat Żagański reprezentowali Wicestarosta Anna Michalczuk oraz członkowie Zarządu Powiatu Żagańskiego: Roman Śliwiński, Radosław Kwiecień i Mariusz Krugły. 
czytaj dalej

II przetarg ustny nieograniczony, działki Iłowa, ul. Ogrodowa

ZARZĄD POWIATU ŻAGAŃSKIEGO 
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2020.1990 t.j.)
Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żagańskieg
 
czytaj dalej

Modernizacja kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych

Nauczyciele z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu  p. Agnieszka Pisarczyk i p. Z. Kapiński uczący teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych w technikum mechatronicznym w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” wzięli udział w tygodniowym szkoleniu z zakresu Siemens PLC SIMATIC S7 – 1200 w Warszawie.
czytaj dalej

Wykaz nieruchomości powiatu żagańskiego wyznaczonych do bezpłatnego użyczenia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 286. 2021
 
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU ŻAGAŃSKIEGO
WYZNACZONYCH DO BEZPŁATNEGO UŻYCZENIA
na czas określony tj. do 31.12.2021 r.
na rzecz Powiatowego Domu Dziecka nr 2 w Szprotawie na potrzeby statutowe
 
czytaj dalej

Pierwsza na Olimpiadzie Wiedzy Technicznej

Joanna Pisarczyk, uczennica drugiej klasy technikum mechatronicznego Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu zajęła I miejsce w finale międzywojewódzkim XLVII Olimpiady Wiedzy Technicznej, która odbyła się 1 lutego 2021 w Gorzowie Wielkopolskim. Podczas zawodów uczniowie rozwiązywali dwa spośród trzech zadań tekstowych sprawdzających wiedzę teoretyczną z zagadnień elektryczno-elektronicznych.
czytaj dalej

Żagańscy Zwycięzcy Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Prawie 2020

W ramach realizacji działań z zakresu edukacji prawnej Stowarzyszenie CIVIS SUM zorganizowało Lubuski Konkurs Wiedzy o Prawie. Do drugiej już edycji konkursu przystąpili reprezentanci Powiatu Żagańskiego, którzy w efekcie zostali jednymi ze zwycięzców na szczeblu wojewódzkim!
czytaj dalej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

STAROSTA ŻAGAŃSKI DZIAŁAJĄC W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA
na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2020.1990 t.j.)
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości zabudowanej będącej w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa stanowiącej własność Gminy Szprotawa
czytaj dalej