Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Informacja dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży.

23-09-2019 | drukuj
Ilustracja do informacji: Informacja dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży.
Starosta Żagański informuje o możliwości zawarcia współpracy z podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych.
 
W związku z tym, iż 12 września 2019 roku weszła w życie Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019 poz. 1078) informujemy, że jest możliwość zawarcia porozumienia między Powiatem Żagańskim a podmiotami leczniczymi w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych.
 
W porozumieniu określony zostanie sposób organizacji udzielania świadczeń, w tym miejsce udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.
 
Przedmiotem porozumienia będą:
 
 1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
 2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia,
  • określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji;
 3. współpraca lekarza dentysty z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.
 
Powiat Żagański jest organem prowadzącym dla ośmiu placówek oświatowych:
 • Zespół Szkół Technicznych i Licealnych ul. Pomorska 7, 68-100 Żagań,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Pl. Orląt Lwowskich 4, 68-100 Żagań,
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Gimnazjalna 13, 68-100 Żagań,
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. Pałacowa 1, 68-120 Iłowa,
 • Zespół Szkół Technicznych i Branżowych ul. Koszarowa 10, 67-300 Szprotawa
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Niepodległości 7, w Szprotawie, 
 • Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. Skarbowa 19/21, 68-100 Żagań
 • Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. Sobieskiego 39, 68-100 Żagań
Realizatorem programu może zostać lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 
Zapraszamy do pisemnego zgłaszania się podmiotów leczniczych zainteresowanych  świadczeniem w/w usług. Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 07.10.2019r. w pokoju nr 18, w Starostwie Powiatowym w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39, 68-100 Żagań, w godzinach pracy urzędu. 
 
 
Osobą  wyznaczoną do kontaktu jest Michał Cisek tel. 68-477-79-17.  
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa