Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

03-10-2019 | drukuj
Ilustracja do informacji: Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży
Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 56.2019 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 
1. Obręb Czyżówek, gm. Iłowa działka nr 80/15 o pow. 0,0917 ha oznaczona użytkiem RVI (grunty orne), nieruchomość gruntowa niezabudowana. Teren nieuzbrojony, niezagospodarowany, nieogrodzony. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Dostęp do drogi gruntowej przez działkę oznaczoną nr 50 o pow. 0,54 ha stanowiącą własność gmina Iłowa.
Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, natomiast obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iłowa uchwalone Uchwałą Rady Gminy Iłowa nr 260/7/XXXV/17 z dnia 29 marca 2017 roku, obszar ten oznaczony jest jako tereny chronione III klasy bonitacyjnej, ponadto ustalono, że dla nieruchomości oznaczonej nr 80/8 z której powstała działka 80/15 została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 15/2017 z dnia 28.03.2017 r. dla inwestycji polegającej budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 
KW – ZG1G/00021475/1
 • Wartość rynkowa nieruchomości : 26 000,00 zł 
  Do której zostanie doliczony podatek Vat
 • Koszty sporządzenia wyceny: 200,00 zł
 • Koszty podziału z Vat 369,00 zł
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. 2018.2204 z późniejszymi zamianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
 
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono: dnia 03.10.2019 r.
Wykaz zdjęto : dnia .....................
Wykaz sporządziła : M. Chabiniak
Informacja o wykazie zostanie podana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www. powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl , tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.monitorurzedowy.pl
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa