Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

IX sesja Rady Powiatu Żagańskiego

10-10-2019 | drukuj
Ilustracja do informacji: IX sesja Rady Powiatu Żagańskiego
IX sesja Rady Powiatu Żagańskiego odbędzie się 17 października 2019 r. godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39.
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie IX sesji rady powiatu.
 2. Złożenia ślubowania przez radnego obejmującego wakujący mandat.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr VIII.2019 z obrad sesji Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku.
 5. Informacja z prac Zarządu Powiatu Żagańskiego pomiędzy sesjami.
 6. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 7. Podjęcie uchwały Nr IX.1.2019 w sprawie zmian budżetu.
 8. Podjęcie uchwały Nr IX.2.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2019 -2024.
 9. Podjęcie uchwały Nr IX.3.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości oraz zezwolenia na odstąpienie od obowiązku zastoso-wania drogi przetargowej przed oddaniem nieruchomości w dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata.
 10. Podjęcie uchwały nr IX.4.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr II.9.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie po-jazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów po-wstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 11. Podjęcie uchwały Nr IX.5.2019 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Żagańskiego na lata 2019 – 2025.
 12. Podjęcie uchwały Nr IX.6.2019 w sprawie zmiany Uchwały nr XX.1.2016 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wy-sokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nauczycielskich dodatków mieszka-niowych dla nauczycieli jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat żagański.
 13. Podjęcie uchwały Nr IX.7.2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotych-czasowego Gimnazjum Specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żaganiu.
 14. Podjęcie uchwały Nr IX.8.2019 w sprawie zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wycho-wawczego w Szprotawie.
 15. Podjęcie uchwały Nr IX.9.2019 w sprawie petycji w interesie publicznym.
 16. Podjęcie uchwały Nr IX.10.2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-nych przekazywanych Powiatowi Żagańskiemu w 2019 r.
 17. Wolne wnioski. 
 18. Zamknięcie obrad IX sesji.
                                             Przewodniczący Rady Powiatu
                                      /-/Sebastian Galasiak
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa