Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

22-11-2019 | drukuj
Ilustracja do informacji: Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA RZECZ DOTYCHCZASOWEGO DZIERŻAWCY tj. 105 KRESOWEGO SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Z SIEDZIBĄ W ŻARACH PRZY UL. DOMAŃSKIEGO 2, Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH 
NA OKRES OD DNIA 01.01.2020 R. DO DNIA 31.12.2024 R:
 • nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szpitala o pow. użytkowej 6646,3m2, budynkiem hydroforni o pow. użytkowej 25,50m2, budynkiem chlorowni o pow. użytkowej 35,56m2, budynkiem tlenowni o pow. użytkowej 12,23m2  stanowiącą własność Powiatu Żagańskiego oznaczoną ewidencyjnie działką nr 1022 o pow. 0,8113 ha położoną w Obrębie 0002 miasta Żagań przy ul. Żelaznej 1a. Dla nieruchomości tej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żaganiu prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZG1G/00034840/5. Dla działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z polityka przestrzenną określoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Żagań  położona jest w obrębie dla której przyjęto symbol 1UZ1 dla którego przewidziano: tereny usług zdrowia z możliwością zmiany rodzaju realizowanych usług. Dopuszcza się lokalizację w postaci funkcji uzupełniającej zieleni urządzonej, a także dróg, parkingów.
 • nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem agregatorowni o pow. użytkowej 48m2 stanowiącą własność Powiatu Żagańskiego oznaczoną ewidencyjnie działką nr 1028/1 o pow. 0,1046 ha położoną w Obrębie 0002 miasta Żagań przy ul. Żelaznej 1a. Dla nieruchomości tej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żaganiu prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZG1G/00034840/5. Położona jest na terenie dla którego obowiązuje zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego i oznaczona jest symbolem A56M,U jako zabudowa mieszkaniowa z usługami.
Miesięczny czynsz dzierżawny przedmiotowych nieruchomości wynosi 2 000,00 zł netto do którego zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT i będzie płatny w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Dzierżawcę faktury wystawionej przez Wydzierżawiającego w terminie do 15 każdego miesiąca. 
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni
Wywieszono dnia: 22.11.2019 r.
Zdjęto dnia:     …………………….
Przygotowała: Anna Kudyba
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa