Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem na czas nieograniczony na rzecz dotychczasowego lokatora w trybie bezprzetargowym.

28-11-2019 | drukuj
Ilustracja do informacji: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem na czas nieograniczony na rzecz dotychczasowego lokatora w trybie bezprzetargowym.
 
WYKAZ
 
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Długie gmina Szprotawa w skład, której wchodzi budynek mieszkalny przeznaczony do oddania w najem – część (pow. 60 m2) na czas nieograniczony na rzecz dotychczasowego lokatora w trybie bezprzetargowym.
 
Adres nieruchomości
Długie 72a
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości
Dla nieruchomości tej prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00032425/6; w ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jako jednostka ewidencyjna: Długie, obręb: nr 0006, arkusz mapy 4, działka nr  9/9 o pow. 6,3146 ha.
Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana. W centralnej części działki oznaczonej nr 9/9, w budynku nr 72a znajduje się mieszkanie składające się z czterech pomieszczeń, tj. dwa pokoje, kuchnia i łazienka. Brak centralnego ogrzewania, brak kanalizacji, gaz butlowy.
Przeznaczenie nieruchomości w planie i sposób jej zagospodarowania
Nieruchomość położona na terenie dla, którego gmina nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W oparciu o zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szprotawa”, uchwalonej przez Radę Miejską w Szprotawie w dniu 13 września 2013 r., uchwałą nr XLIV/327/2013 – teren posiada funkcję terenów produkcji zwierzęcej.
Informacje o przeznaczeniu
Samodzielne mieszkanie przeznaczone do oddania w najem na cele mieszkalne.
Wysokość stawki czynszu
Stawka czynszu i warunki najmu zostaną ustalone w zawartej umowie o najem części (pow. 60 m2), według zasad określonych w Zarządzeniu Burmistrza Szprotawy obowiązujących na terenie gminy Szprotawa.
Podstawowa stawka czynszu zgodnie z powyższym zarządzeniem ustalona została na kwotę 178,80 zł.
Termin wnoszenia opłat
Ustalony miesięczny czynsz płatny do 10 – dnia każdego miesiąca z góry na wskazane konto bankowe.
 
Wykaz wywiesz się na okres 21 dni.
 
 
Wykaz wywieszono:  dnia 28.11.2019 r.
Wykaz zdjęto:            dnia……………………
Wykaz sporządziła:   B. Jankowska 
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa