Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

1% podatku dochodowego za rok 2019 dla organizacji pożytku publicznego

05-05-2020 | Autor: I.Karolewska | drukuj
Ilustracja do informacji: 1% podatku dochodowego za rok 2019 dla organizacji pożytku publicznego
Przypominamy, że od 2004 r. możemy przekazać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pozarządowym posiadających status organizacji pożytku publicznego 
Aby móc przyjmować 1% podatku dochodowego organizacja musi posiadać status organizacji pożytku publicznego (OPP), nadawany przez sąd oraz musi spełnić jeszcze następujące warunki:
 
 1. Organizacje, dopiero starające się o status OPP, muszą uzyskać status OPP (tzn. zarejestrować w sądzie i mieć w KRS wpis o nadaniu statusu OPP), najpóźniej do 30 listopada roku podatkowego, za który podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku.
 2. Organizacje mające już status OPP muszą wypełnić obowiązki sprawozdawcze tj. sporządzić i przesłać do odpowiednich urzędów ich rocznego sprawozdania merytorycznego oraz finansowego. Organizacje, które nie wypełnią tych obowiązków, nie są uwzględnione w wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1% podatku. Wykaz prowadzony jest przez dyrektora Narodowego Instytutu Wolności i zamieszczony na stronie NIW-CRSO.
Wykaz organizacji pożytku publicznego jest aktualizowany co roku, dlatego nie ma na nim organizacji: które nie dopełniły obowiązków sprawozdawczych, które zostały pozbawione statusu OPP czy też same z niego zrezygnowały, likwidujących się albo w stosunku do których wpisana jest upadłość.
 
Aktualny wykaz OPP znajduje się również na https://pozytek.gov.pl/wykaz-opp-1-za-2019-rok-w-2020-roku/
 
Organizacje Pożytku Publicznego funkcjonujące na terenie powiatu żagańskiego uprawnione do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
(wykaz aktualny na 7 kwietnia 2020r. źródło http://niw.gov.pl)
 
Lp.
Numer KRS
Nazwa organizacji
Gmina
Miasto
1.
0000055573
ŻAGAŃSKO-ŻARSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM ZE SCHORZENIAMI UKŁADU ODDECHOWEGO
ŻAGAŃ
ŻAGAŃ
2.
0000072229
FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA IM. KSIĘŻNEJ DOROTY
ŻAGAŃ
ŻAGAŃ
3.
0000072426
LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE "KLUB SPORTOWY TOMASZOWO" W TOMASZOWIE
ŻAGAŃ
TOMASZOWO
4.
0000082868
SZPROTAWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
SZPROTAWA
WIECHLICE
5.
0000114351
KOŁO TERENOWE STOWARZYSZENIA MIŁOSIERDZIA ŚW.WINCENTEGO A'PAULO
WYMIARKI
WITOSZYN
6.
0000133880
ŻAGAŃSKIE STOWARZYSZENIE "AMAZONEK"
ŻAGAŃ
ŻAGAŃ
7.
0000167288
KLUB SPORTOWY "SPROTAVIA"
SZPROTAWA
SZPROTAWA
8.
0000228569
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W SZPROTAWIE
SZPROTAWA
SZPROTAWA
9.
0000232865
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "PODARUJ RADOŚĆ"
SZPROTAWA
SZPROTAWA
10.
0000244708
STOWARZYSZENIE MUZYKÓW LUDOWYCH W BOŻNOWIE-ZŁOTE ŁANY
ŻAGAŃ
BOŻNÓW
11.
0000285814
ŻAGAŃSKIE STOWARZYSZENIE UŚMIECH DZIECKA
ŻAGAŃ
ŻAGAŃ
12.
0000318107
STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE "OGNIWO"
ŻAGAŃ
ŻAGAŃ
13.
0000419325
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 "OD KOPERNIKA DO KORCZAKA"
SZPROTAWA
SZPROTAWA
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa