Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Zawiadomienie o XIII sesji Rady Powiatu Żagańskiego

19-05-2020 | drukuj
Ilustracja do informacji: Zawiadomienie o XIII sesji Rady Powiatu Żagańskiego
XIII sesja Rady Powiatu Żagańskiego odbędzie się 20 maja 2020 r. godz. 9:00. Zgodnie art. 15zzx  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz 374) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie obrad XIII sesji Rady Powiatu Żagańskiego.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały Nr XIII.1.2020 w sprawie zmian budżetu.
 4. Podjęcie uchwały Nr XIII.2.2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2020-2025,
 5. Podjęcie uchwały Nr XIII.3.2020 w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych Powiatowi Żagańskiemu w 2020r.
 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok.
 7. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Powiatu Żagańskiego.
                                                       Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego
                                                                        /-/ Sebastian Galasiak
 
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa