Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Wykaz nieruchomości skarbu państwa przeznaczonych do sprzedaży

01-06-2020 | Autor: Anna Kudyba | drukuj
Ilustracja do informacji: Wykaz nieruchomości skarbu państwa przeznaczonych do sprzedaży
 • Obręb Leszno Górne gm. Szprotawa działka nr 522 o pow. 0,0554 ha, oznaczoną użytkiem Bp (Zurbanizowane tereny niezabudowane).
 • Obręb Leszno Górne gm. Szprotawa działka nr 289 o pow. 0,3479 ha, oznaczoną użytkiem RVI (Grunty orne). 
 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr  24.2020
 
1. Obręb Leszno Górne gm. Szprotawa działka nr 522 o pow. 0,0554 ha, oznaczoną użytkiem Bp (Zurbanizowane tereny niezabudowane). Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona. Dojazd do nieruchomości drogą gminną: o nawierzchni bitumicznej lub możliwy dojazd drogą gruntową, będącą w średnim stanie technicznym. Kształt nieruchomości – regularny w formie prostokąta. Teren równy. Nieruchomość nie porośnięta krzakami. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,  natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XLIV/327/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie działka znajduje się w strefie o dominującej funkcji mieszkaniowo - usługowej
 
 
KW – ZG1G/00044461/7 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej działki
 
 • cena nieruchomości : 12 700,00 zł 
 • Koszty sporządzenia wyceny: 360,00 zł
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. 2020 poz. 65 z późniejszymi zamianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono: dnia 01.06.2020 r.
Wykaz zdjęto   : dnia .....................
Wykaz sporządziła  :  Anna Kudyba
Informacja o wykazie zostanie podana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www. powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl , tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.monitorurzedowy.pl
 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 25.2020
 
 
1. Obręb Leszno Górne gm. Szprotawa działka nr 289 o pow. 0,3479 ha, oznaczoną użytkiem RVI (Grunty orne). Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona. Teren płaski o kształcenie prostokąta. Dojazd do nieruchomości drogą gminną: o nawierzchni bitumicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XXVI/144/2000 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30.06.2000 r., ostatnio zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Szprotawie nr XLIV/327/2013 z dnia 13.09.2013 r działka znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowo – usługowej. Dla przedmiotowej działki została wydana decyzja Burmistrza Szprotawy nr 7/2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej.
 
 
KW – ZG1G/00052389/7– brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej działki
 
 • cena nieruchomości : 65 000,00 zł 
 • Koszty sporządzenia wyceny: 300,00 zł
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. 2020 poz. 65 z późniejszymi zamianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono: dnia 01.06.2020 r.
Wykaz sporządziła : Anna Kudyba
Informacja o wykazie zostanie podana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www. powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl , tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.monitorurzedowy.pl
 
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa