Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Zawiadomienie o XIV sesji Rady Powiatu Żagańskiego

10-06-2020 | drukuj
Ilustracja do informacji: Zawiadomienie o XIV sesji Rady Powiatu Żagańskiego
XIV sesja Rady Powiatu Żagańskiego odbędzie się 18 czerwca 2020 r. godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39.
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie XIV sesji rady powiatu.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XI.2020 z obrad sesji Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 25 lutego 2020 roku.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XII.2020 z obrad sesji Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 6 marca 2020 roku.
 5. Przyjęcie protokołu nr XIII.2020 z obrad sesji Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 20 maja 2020 roku.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań przez PCPR w Żaganiu oraz ocena zasobów pomocy społecznej w Żaganiu.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Żagańskiego na lata 2016 – 2019 za okres 2018 – 2019.
 8. Informacja z prac Zarządu Powiatu Żagańskiego pomiędzy sesjami.
 9. Podjęcie uchwały Nr XIV.1.2020 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Żagańskiego wotum zaufania.
 10. Podjęcie uchwały Nr XIV.2.2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żagańskiego za 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały Nr XIV.3.2020 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Żagańskiego absolutorium za 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały Nr XIV.4.2020 w sprawie zmian budżetu.
 13. Podjęcie uchwały Nr XIV.5.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2020-2025.
 14. Podjęcie uchwały Nr XIV.6.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na organ – Starostę Żagańskiego w imieniu którego działał pracownik Starostwa Powiatowego.
 15. Podjęcie uchwały nr XIV.7.2020 w sprawie likwidacji Liceum Uzupełniającego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu.
 16. Podjęcie uchwały Nr XIV.8.2020 w sprawie likwidacji Liceum Uzupełniającego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu.
 17. Podjęcie uchwały Nr XIV.9.2020 w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szprotawie.
 18. Podjęcie uchwały Nr XIV.10.2020 w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu.
 19. Podjęcie uchwały Nr XIV.11.2020 w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu.
 20. Podjęcie uchwały Nr XIV.12.2020 w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie.
 21. Podjęcie uchwały Nr XIV.13.2020 w sprawie apelu do Zarządu Województwa Lubuskiego o podjęcie działań zmierzających do umieszczenia inwestycji polegającej na rewitalizacji linii kolejowej nr 275.
 22. Wolne wnioski. 
 23. Zamknięcie obrad XIV sesji.
                                                    Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego
                                                                   /-/ Sebastian Galasiak
 
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa