Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Wykaz nieruchomości Powiatu Żagańskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

25-06-2020 | drukuj
Ilustracja do informacji: Wykaz nieruchomości Powiatu Żagańskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Załącznik nr 1 do uchwały nr 197.2020
 
Wykaz nieruchomości Powiatu Żagańskiego
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Lp.
Położenie i opis nieruchomości
Przedmiot zbycia: Oznaczenie wg katastru nieruchomości
Księga wieczysta
Przeznaczenie w planie
Zagospodarowania
Przestrzennego
Cena nieruchomości
1
Obręb 0001  miasta Iłowa, ul. Ogrodowa
Działka 494/23 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną zbliżoną kształtem do prostokąta, o konfiguracji płaskiej, umożliwiająca racjonalne jej wykorzystanie.
Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej.
Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczona nr 494/28 stanowiącą drogę wewnętrzną.
494/23 o pow. 0,1208 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 494/28 o pow. 0,2916 ha
 
KW ZG1G/00013973/3 Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży obciążona jest trwałym zarządem ustanowionym na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (poprzednio: Ponadgimnazjalnych w Iłowej).w stosunku do Nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży zostanie niezwłocznie wygaszony trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu.
Dla działki oznaczonej nr 494/28 prowadzona jest Księga wieczysta o nr ZG1G/00060147/8 , Brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanych nieruchomości
 
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o zmianę „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Iłowa”, uchwalonej przez Radę Miejską w Iłowej w dniu 29.03.2017 r. uchwałą nr 260/7/XXXV/17 działka położona jest
na terenie w części oznaczonej symbolem MU jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zabudowy produkcyjnej oraz usługowej.
Dla nieruchomości przed jej podziałem dla działki 494/16 była wydana przez Burmistrza Iłowej decyzja nr 40/2016 o warunkach zabudowy dla Inwestycji polegającej na budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną
Wartość działki 494/23:
34 790,00 zł do której zostanie doliczony podatek Vat
Udział 1/13 w działce 494/28 wynosi 4 659,23zł
do której zostanie doliczony podatek Vat
 
 
Obręb 0001  miasta Iłowa, ul. Ogrodowa
Działka 494/24 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowana zbliżoną kształtem do prostokąta, o konfiguracji płaskiej, umożliwiająca racjonalne jej wykorzystanie.
Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej.
Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczona nr 494/28 stanowiącą drogę wewnętrzną.
494/24 o pow. 0,1838 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 494/28 o pow. 0,2916 ha
 
Wartość działki 494/24:
50 530,00 zł do której zostanie doliczony podatek Vat
Udział 1/13 w działce 494/28 wynosi 4 659,23zł
do której zostanie doliczony podatek Vat
 
2
Obręb 0001  miasta Iłowa, ul. Ogrodowa
Działka 494/26 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowana zbliżoną kształtem do prostokąta, o konfiguracji płaskiej, umożliwiająca racjonalne jej wykorzystanie.
Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej.
Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczona nr 494/28 stanowiącą drogę wewnętrzną.
494/26 o pow. 0,1670 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 494/28 o pow. 0,2916 ha
 
Wartość działki 494/26:
45 910,00 zł do której zostanie doliczony podatek Vat
Udział 1/13 w działce 494/28 wynosi
4 659,23zł
do której zostanie doliczony podatek Vat
 
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
Wykaz wywieszono: dnia 25.06.2020 r.
Wykaz zdjęto   : dnia .....................
Wykaz sporządziła: Anna Kudyba
 
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa