Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz bezpłatnego użyczenia

30-07-2020 | drukuj

Ilustracja do informacji: Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz bezpłatnego użyczenia
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz wykaz nieruchomości powiatu żagańskiego wyznaczonych do bezpłatnego użyczenia na czas nieokreślony na rzecz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Szprotawie na potrzeby statutowe
 

Obręb Sieraków, gm. Szprotawa działka nr 54/1 o pow. 0,13 ha oznaczona użytkiem N (Nieużytki)

Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr  44.2020 
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 
 1. Obręb Sieraków, gm. Szprotawa działka nr 54/1 o pow. 0,13 ha oznaczona użytkiem N (Nieużytki), nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona. Kształt działki to prostokąt. Teren nieruchomości równy. Działka nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/327/2013  Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 13.09.2013 r.  przedmiotowy teren posiada funkcję mieszkaniową – zabudowa zagrodowa/jednorodzinna.
  KW – ZG1G/00044293/8
  • Cena nieruchomości :             40 300,00 zł 
  • Koszty sporządzenia wyceny:      380,00 zł
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono: dnia 30.07.2020 r.
Wykaz zdjęto: dnia .....................
Wykaz sporządziła:  Anna Kudyba
Informacja o wykazie zostanie podana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl, tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.monitorurzedowy.pl
 
 

Miasto Szprotawa obręb 0002 ul. Henrykowska 1.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU ŻAGAŃSKIEGO
WYZNACZONYCH DO BEZPŁATNEGO UŻYCZENIA 
na czas nieokreślony
na rzecz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Szprotawie na potrzeby statutowe
 
Miasto Szprotawa obręb 0002 ul. Henrykowska 1.
 
Nieruchomość
Opis nieruchomości
Księga wieczysta
Informacje dodatkowe
Nieruchomość gruntowa obejmująca działkę gruntową nr 115/19 o pow. 0,2969 ha położona w Szprotawie u zbiegu ul. Henrykowskiej i Szpitalnej stanowiącej własność Powiatu Żagańskiego.
 
 
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej, stanowi przyszpitalny teren o cechach parku z alejkami i ławkami oraz zadrzewieniem w przewadze gatunku Kasztanowca pospolitego, częściowo ogrodzony i nieuzbrojony teren (przez działkę przebiega nieczynna sieć gazowa w sąsiedztwie sieć wodna, kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energetyczna). Nieruchomość zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie Nowego Szpitala oraz terenów zabudowy mieszkalnej jedno- i wielorodzinnej.
Przeznaczenie: brak MPZP; obowiązuje SUiKZP przyjęty uchwałą nr XXVI/144/2000 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30.06.2000r., ostatnio zmienione Uchwałą XLIV/327/2013 z dnia 13.09.2013r. Obszar działki w SKiKZP oznaczony jest jako „tereny usług”.
ZG1G/00043116/7
Jeżeli biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony.
Użyczający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy za 3 miesięczny okresem wypowiedzenia w przypadku zamiaru sprzedaży nieruchomości po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu.
 
Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono w dniu 30.07.2020 r
Wykaz zdjęto dnia         ........................................
Wykaz sporządziła: Izabela Żywiecka
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa