Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Zawiadomienie o XVI sesji Rady Powiatu Żagańskiego

16-09-2020 | drukuj
Ilustracja do informacji: Zawiadomienie o XVI sesji Rady Powiatu Żagańskiego
XVI sesja Rady Powiatu Żagańskiego odbędzie się 22 września 2020 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39.
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie XVI sesji rady powiatu.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XIV.2020 z obrad sesji Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 18 czerwca 2020 roku.
 4. Przedstawienie oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu żagańskiego za rok 2019 przez Pana Jacka Stępnia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu. 
 5. Informacja z prac Zarządu Powiatu Żagańskiego pomiędzy sesjami.
 6. Informacja  z analizy oświadczeń majątkowych.
 7. Podjęcie uchwały Nr XVI.1.2020 w sprawie zmian budżetu.
 8. Podjęcie uchwały Nr XVI.2.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2020-2025.
 9. Podjęcie uchwały Nr XVI.3.2020 w sprawie emisji obligacji powiatowych 
 10. Podjęcie uchwały Nr XVI.4.2020 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żagański.
 11. Podjęcie uchwały Nr XVI.5.2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI.1.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powia-tu Żagańskiego
 12. Wolne wnioski. 
 13. Zamknięcie obrad XVI sesji.
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa