Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Wykazy nieruchomości

14-10-2020 | drukuj
Ilustracja do informacji: Wykazy nieruchomości
Wykaz nieruchomości skarbu państwa przeznaczonych do sprzedaży oraz wzkaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
 
 
 

Karczówka, gmina Brzeźnica, udział 1/3 w działce oznaczonej nr 217

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr  59.2020
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Obręb Karczówka, gmina Brzeźnica, udział 1/3 w działce oznaczonej nr 217 o pow. 0,2089 ha. Przez działkę prowadzona jest droga o nawierzchni utwardzonej – brukowanej i umożliwia  dojazd z drogi publicznej do działki oznaczonej nr 219.  Kształt działki nieregularny, nieruchomość częściowo uporządkowana i zagospodarowana, a w większej części niezagospodarowana, porośnięta drzewami i krzewami.
Brak Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uchwalonej uchwałą nr VI/33/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 19 maja 2015 r. – obszar rolniczy.
KW – ZG1G/00010658/8
 • cena nieruchomości: 3 480,00 zł 
 • Koszty sporządzenia wyceny:  360,00 zł
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. 2020 poz. 65 z późniejszymi zamianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono: dnia 14.10.2020 r.
Wykaz zdjęto: dnia .....................
Wykaz sporządziła:  Anna Kudyba
Informacja o wykazie zostanie podana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego 
www. powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl , tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.monitorurzedowy.pl
 

Czyżówek gm. Iłowa nieruchomość niezabudowana oznaczona ewidencyjnie numerem działki: 20/6

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 
WYKAZ 
nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
 
 1. Obręb Czyżówek gm. Iłowa nieruchomość niezabudowana oznaczona ewidencyjnie numerem działki: 20/6 o pow. 0,68 ha oddana w dzierżawę na cele rolne.
  Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat.
 2. Położona na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona w strefie produkcji rolnej.
 3. Czynsz dzierżawny roczny w dotychczasowej wysokości według poprzedniej umowy wynosić będzie 300,00 zł.
 4. Płatność: czynsz dzierżawny roczny będzie płatny z góry za dany rok w terminie 14 dni od podpisania umowy, a w latach następnych w terminie do 15 listopada rozpoczynając od roku 2021.
 
KW – ZG1G/00022690/1
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
 
Wykaz wywieszono: dnia: 14.10.2020 r
Wykaz zdjęto:          dnia: ................................
Wykaz sporządziła: Izabela Żywiecka
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa