Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

31-12-2020 | drukuj

Ilustracja do informacji: Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży
Załącznik nr 1 do zarządzenia
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 
w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej nr działki 325/4
 
 
 
1. Jednostka ewidencyjna 081007_4 Szprotawa, obręb 0001, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem o przeznaczeniu innym niż mieszkalny oznaczona ewidencyjnie działką nr 326/5 o pow. 0,0050 ha położona przy ul. Niepodległości 14a. Budynek usługowy, 2 kondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, otynkowany. Dach płaski, stolarka okienna – aluminiowa pcv. Stan budynku o powierzchni zabudowy 30 m2 - dobry. Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szprotawa uchwalonej uchwałą przez Radę Miejską w Szprotawie w dniu 13 września 2013 uchwała nr XLIV/327/2013, przedmiotowy teren  znajduje się na obszarze o dominującej funkcji mieszkaniowo-usługowej.
 
KW –  ZG1G/00023635/5
- wartość rynkowa nieruchomości określona przez  rzeczoznawcę majątkowego wynosi: 30 860,00 zł
Wycena: 550,00 zł
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu. Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
 
Wykaz wywieszono: dnia 31.12.2020 r.
Wykaz zdjęto   : dnia .....................
Wykaz sporządziła  : Anna Kudyba
 
 
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa