Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Ogłaszamy Konkurs Walentynkowy - Z czym kojarzy Ci się miłość?

05-02-2021 | drukuj
Ilustracja do informacji: Ogłaszamy Konkurs Walentynkowy - Z czym kojarzy Ci się miłość?
Ogłaszamy Konkurs "Zakochaj się w Walentynki" ! Wszystkich uczniów, dzieci, młodzież i podopiecznych jednostek podległych Starostwu Powiatowemu zapraszamy do udziału w konkursie walentynkowym, w którym do wygrania są atrakcyjne nagrody rzeczowe. Proponujemy różne formy pracy zgłoszeniowej, więcej szczegółów w regulaminie dostępnym do pobrania. 
Prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego niezbędnego do uczestnictwa w konkursie

 

 

 

 

 

Regulamin Konkursu

„Zakochaj się w Walentynki”

 

                                                     
CEL KONKURSU
- rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży, a także podopiecznych jednostek podległych Starostwu Powiatowemu w Żaganiu
- wzbogacenie i rozwijanie różnorodnych form i technik przekazu artystycznego
TEMAT
Tematem konkursu jest przedstawienie swoich kojarzeń związanych z miłością i Dniem Świętego Walentego tzw. Walentynkami
FORMA
Uczestnikom proponujemy cztery formy pracy zgłoszeniowej:
rysunek, praca tekstowa (wiersz, opowiadanie itp.), nagranie głosowe lub fotografia

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Konkurs skierowany jest dla wszystkich uczniów i podopiecznych jednostek podległych Starostwu Powiatowemu w Żaganiu
 
Aby wziąć udział w konkursie należy wykonaną pracę przesłać drogą na adres:
a.wysokinska@powiatzaganski.pl UWAGA! W przypadku rysunku należy pracę sfotografować i również wysłać.
 
do 15 lutego 2021r. (do północy)
Fotografie dostarczone po tym terminie nie zostaną uwzględnione.
 
W wiadomości niezbędne jest podanie:
 • imienia i nazwiska autora pracy, wieku, a także szkoły lub placówki, do której uczęszcza, numer kontaktowy,
 • imienia i nazwiska prawnego opiekuna wraz z numerem kontaktowym w przypadku osób niepełnoletnich
 
Przy wysyłaniu pracy proszę zwrócić uwagę na jakość pliku. Zachęcamy Dyrektorów naszych jednostek o wsparcie i pomoc w zakresie uczestnictwa w konkursie. 
 
WYNIKI
Wszystkie nadesłane prace oceniać będzie komisja konkursowa w składzie:
Henryk Janowicz, Starosta
Anna Michalczuk, Wicestarosta
Iwona Hryniewiecka, Sekretarz Powiatu
Roman Śliwiński, Członek Zarządu
Mariusz Krugły, Członek Zarządu
Radosław Kwiecień, Członek Zarządu
 
 
Nagrodzone zostaną trzy najlepsze pracę, listę laureatów ogłosimy do 28 lutego 2021 r. za pośrednictwem gazety Głos Powiatu Żagańskiego, na naszej stronie internetowej www.powiatzaganski.pl, a także na profilu FB. O sposobie odbioru nagród zwycięzców poinformujemy telefonicznie.
 
W celu zgłoszenia uczestnika konkursu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa