Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat stanowiącej własność Skarbu Państwa

11-02-2021 | drukuj

Ilustracja do informacji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat stanowiącej własność Skarbu Państwa
Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 
 
WYKAZ 
nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat stanowiącej własność Skarbu Państwa
 
 
 
 1. Obręb Nowa Jabłona gm. Niegosławice nieruchomość niezabudowana oznaczona ewidencyjnie numerem działki: 246/3 o pow. 0,68 ha oddawana w dzierżawę na cele rolne w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
 2. Umowa dzierżawy może zostać rozwiązana przez Wydzierżawiającego za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu na zbycie przedmiotowej nieruchomości.
 3. Położona na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w strefie osadniczo – rolnej.
 4. Wysokość stawki czynszu dzierżawnego została ustalona na podstawie § 1 Zarządzenia Nr 24.2013 Starosty Żagańskiego z dnia 12.04.2013 r. oraz Zarządzenia Nr 0050.10.2016 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 24.03.2016 r.
 5. Czynsz dzierżawny wynosić będzie 0,03 zł za 1 m2 w stosunku rocznym, tj. 204,00 zł rocznie.
 6. Płatność: czynsz dzierżawny roczny będzie płatny z góry za dany rok w terminie 14 dni od podpisania umowy, a w latach następnych w terminie do 31 marca rozpoczynając od roku 2022.
 
KW – ZG1G/00044092/9
 
 
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
 
Wykaz wywieszono: dnia: 11.02.2021 r.
Wykaz zdjęto:          dnia: ................................
Wykaz sporządziła: Izabela Żywiecka
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa