Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Komunikat dot. wysoce zjadliwej ptasiej grypy

12-02-2021 | drukuj
Ilustracja do informacji: Komunikat dot. wysoce zjadliwej ptasiej grypy
Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego z dn. 11.02.2021 r. w sprawie zwalczania zjadliwej grypy ptaków (HPAI) Gmina Żagań (miejscowości: Kanada, Młyniska, Gorzupia Dolna, Gorzupia, Miodnica, Gryżyce, Pożarów, Stary Żagań, Puszczyków) oraz Gmina Brzeźnica (miejscowości: Stanów) w Powiecie Żagańskim włączone zostały do obszaru zagrożonego. W tej sytuacji rozpoczynamy kampanię informacyjną w celu zabezpieczenia pozostałych obszarów przed pojawieniem się ognisk ptasiej grypy.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w wydanym komunikacie zwraca się bezpośrednio do hodowców i osób trzymających drób o zachowywanie szczególnej ostrożności i stosowanie odpowiednich środków bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. Do akcji włączają się również Jednostki OSP, które będą informować sołtysów poszczególnych miejsowości o procedurach związanych ze zwalczaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. 
 
 

Hodowcy i osoby trzymające drób powinny zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:
 •  Wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane;
 •  Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
 •  Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
 •  Stosować w gospodarstwie odzież i obu-wie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 •  Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.
Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt, burmistrz, prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa