Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Archiwum Aktualności

III sesja Rady Powiatu Żagańskiego

Ilustracja do informacji: III sesja Rady Powiatu Żagańskiego
III sesja Rady Powiatu Żagańskiego odbędzie się 17 grudnia 2018 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39.
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie III sesji rady powiatu.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr I.2018 z obrad sesji Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 23 listopada 2018 roku.
 4. Podjęcie uchwały Nr III.1.2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2019 – 2024.
 5. Podjęcie uchwały Nr III.2.2018 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały Nr III.3.2018 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Żagań-skiego na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały Nr III.4.2018 w sprawie nieodpłatnego użyczenia pomieszczeń biuro-wych stanowiących własność Powiatu Żagańskiego na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kariery w Żaganiu prowadzonego przez Lubuską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze.
 8. Wolne wnioski. 
 9. Zamknięcie obrad III sesji.
 
                                                       Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego
                                                                        /-/ Sebastian Galasiak
 
 
czytaj dalej ›

Stypendia dla najlepszych uczniów!

Ilustracja do informacji: Stypendia dla najlepszych uczniów!
Dnia 10 grudnia 2018r. w Starostwie Powiatowym w Żaganiu odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Zarządu Powiatu Żagańskiego.
 
 
czytaj dalej ›

Co warto wiedzieć o zakażeniach HIV i zachorowaniach AIDS ? Konferencja w Starostwie Powiatowym 11 grudnia 2018r.

Ilustracja do informacji: Co warto wiedzieć o zakażeniach HIV i zachorowaniach AIDS ? Konferencja w Starostwie Powiatowym 11 grudnia 2018r.
Co warto wiedzieć o zakażeniach HIV i zachorowaniach  AIDS - tego dowiedzieli się uczestnicy spotkania zorganizowanego przez Starostę Żagańskiego Henryka Janowicza i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu Jacka Stępnia w dniu 11 grudnia 2018r
 
czytaj dalej ›

Uroczyste Ślubowanie

Ilustracja do informacji: Uroczyste Ślubowanie
„ (…) ślubuję służyć społeczności szkolnej, przestrzegać regulaminu szkoły, wspierać słabszych i potrzebujących … „
 
Dnia 4.12.2018r. już po raz piąty w naszej szkole rozbrzmiała rota ślubowania. Uczniowie klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego z edukacją policyjną uroczyście ślubowali „przestrzegać prawa, przeciwstawiać się przejawom agresji i nietolerancji …”. Gośćmi honorowymi byli Komendant Powiatowy Policji w Żaganiu insp. Daniel Gotthardt, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki p. Michał Cisek, oficer prasowy KPP w Żaganiu st. sierż.  Aleksandra Jaszczuk oraz rodzice uczniów.
 
czytaj dalej ›

Burmistrz na placu budowy - informacja na stronie Partnera Projektu

Ilustracja do informacji: Burmistrz na placu budowy - informacja na stronie Partnera Projektu
Burmistrz Szprotawy Mirosław Gąsik w poniedziałek zapoznał się ze stanem prac budowlanych w budynku po dawnym klasztorze Magdalenek. Przebudowany pustostan zagospodarowany zostanie na Centrum Aktywności Społecznej.
 
 
 
 
 
 
czytaj dalej ›

Wyniki otwartego konkursu ofert

Ilustracja do informacji: Wyniki otwartego konkursu ofert
Zarząd Powiatu Żagańskiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji  zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r. w powiecie żagańskim.
 
W odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs wpłynęły 4 oferty złożone przez:
 1. Fundację Togatus Pro Bono ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn
 2. Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków
 3. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” ul. Stefana Batorego 8, 56-200 Góra
 4. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej „Civis Sum” al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra
 
 
czytaj dalej ›

Będzie bezpiecznie

Ilustracja do informacji: Będzie bezpiecznie
W piątek 14 grudnia br. zarząd powiatu z wicestarostą Anną Michalczuk odbył wizytację na placu budowy w Iłowej, gdzie powstaje nowy komisariat policji. - Inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem - zapewnia Anna Michalczuk, wicestarosta.
czytaj dalej ›

Coroczne przedświąteczne spotkanie organizacji pozarządowych z samorządem powiatowym

Ilustracja do informacji: Coroczne przedświąteczne spotkanie organizacji pozarządowych z samorządem powiatowym
Jak co roku Starosta Żagański Henryk Janowicz zaprosił na spotkanie w dniu 13 grudnia 2018r. wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu żagańskiego. Coroczne okołoświąteczne spotkania weszły już do kanonu spotkań służących wymianie informacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządem powiatowym. 
Po powitaniu, na początku spotkania Wicestarosta Anna Michalczuk przedstawiła plany działania Zarządu Powiatu Żagańskiego w roku 2019.
 
czytaj dalej ›

Informacja o złożeniu uproszczonej oferty zadania publicznego

Ilustracja do informacji: Informacja o złożeniu uproszczonej oferty zadania publicznego
Informacja o złożeniu oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez Zielogngórskie Towarzystwo Śpiewacze, KRS 0000022600.
czytaj dalej ›

III sesja Rady Powiatu Żagańskiego

Ilustracja do informacji: III sesja Rady Powiatu Żagańskiego
W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Żaganiu odbyła się III sesja Rady Powiatu Żagańskiego. Podczas obrad podjęto uchwałę budżetową powiatu żagańskiego na rok 2019.
czytaj dalej ›
1 2 3 4 5 6 ... 160
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa