Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Lubuski Regionalny Program Operacyjny

logo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE
                           ...............dla rozwoju lubuskiego
 
 

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie

Projekt realizowany w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działanie 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Termin realizacji projektu od 06.02.2008r. do 31.12.2009r.
Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych – 2369373 zł – 100%, kwota dofinansowania – 2013967,05 zł – 85%, wkład własny - 15% - 355405,95 zł.
czytaj dalej ›

Budowa zespołu garaży przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu

Projekt realizowany w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działanie 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego.
Termin realizacji projektu od 16.06.2008r. do 29.10.2010r.
Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych – 4000000 zł – 100%, kwota dofinansowania – 3400000 zł – 85%, wkład własny - 15% - 600000 zł.
czytaj dalej ›

Przebudowa drogi powiatowej nr 1078F od km 17+200,00 do 19+835,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1080F od km 10+279,00 do 13+850

 
Całkowity koszt kwalifikowany – 3360205,64 zł – 100%, kwota dofinansowania – 2856174,79 zł – 85 %, wkład własny – 504030,85 zł – 15%.
 
 
 
 
 
 
 
Całkowity koszt kwalifikowany – 4954548,54 zł – 100%, kwota dofinansowania – 3984447,93 zł – 80,42%, wkład własny – 970100,61 zł – 19,58%.
 
 
czytaj dalej ›

Zakup samochodu kontrolno – rozpoznawczego z funkcją do ograniczania Stef skażeń chemicznych

Projekt realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działanie 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego. Termin realizacji projektu IV kwartał 2008 – IV kwartał 2009r. Całkowity koszt kwalifikowany projektu 249650 zł – 100%, kwota dofinansowania 212202,50 zł – 85%, wkład własny – 15% - 37447,50 zł.
czytaj dalej ›

Zakup cyfrowego aparatu RTG jako element budowy systemu teleradiologii i sprzętu do endoskopii w szpitalu powiatowym w Żaganiu

 Projekt realizowany w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Priorytet IV Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej, Działanie 4.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia. Termin realizacji projektu 12.03.2009 – 30.09.2009r. Całkowity koszt kwalifikowany projektu 2000000 zł – 100%, kwota dofinansowania 1700000 zł – 85%, wkład własny – 15% - 300000 zł.
czytaj dalej ›
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa